Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Artistieke praxis 231509/1784/1920/1/58
Studiegids

Artistieke praxis 2

31509/1784/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Elke student neemt deel aan een samenwerkingsplatform of residentie om zijn embodied artistiek onderzoek op het gebied van kunst te vertalen.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

5. Bouwt, door middel van dialoog en transmissie, een duurzame praxis uit in het artistieke veld.
Definieert en realiseert de vereisten van het kader voor de artistieke praktijk
Gaat gepaste samenwerkingsverbanden aan om de artistieke praktijk te ondersteune
Draagt relevante elementen van hun embodied artistieke praktijk over naar een artistieke context.
Definieert en neemt de juiste rollen op zich om zijn/haar eigen artistieke praktijk in de kunstwereld te realiseren.

Leerinhoud

Elke student neemt deel aan een samenwerkingsplatform of residentie om zijn embodied artistiek onderzoek op het gebied van kunst te vertalen. Dit kan in verschillende vormen: een choreografische residentie, het leiden van workshops, deelname aan een bestaand symposium of festival, of een andere vorm, maar het moet wel een uitwisseling aangaan met het artistieke veld. Deze 'afstemming van het veld' wordt opgevolgd door de mentor en externe mentor van de organisatie.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Vaardigheidstoets artistiek permanent
  • Artistieke praktijk
  • Reflectie-opdracht