Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Embodiment 331511/1784/1920/1/29
Studiegids

Embodiment 3

31511/1784/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de eerste intakegroep nodigt het 2de symposium van de Master gasten van het artistieke en academische veld uit om hun expertise met betrekking tot Samenwerkingsprocessen te delen met de studenten van de Master Dans

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

7. Zet zijn belichaamd vakmanschap en kennis in binnen andere relevante contexten.
Daagt de rol van de embodied kennis in de samenleving uit.
Implementeert relevante embodied kennis in verschillende omstandigheden
Vertaalt de embodied methodologie├źn op de juiste manier om met de maatschappij in wisselwerking te kunnen gaan.

Leerinhoud

In de eerste intakegroep nodigt het 2de symposium van de Master gasten van het artistieke en academische veld uit om hun expertise met betrekking tot Samenwerkingsprocessen te delen met de studenten van de Master Dans. Deelnemers aan dit symposium zijn de Masterstudenten, BA-dansstudenten en externe deelnemers van relevante doelgroepen. De uitwisseling en de debatten stimuleren de samenwerking. Tijdens de intensieve week wordt de embodied practise in een workshopomgeving geïnspireerd en ondersteund door contextualisering van het onderwerp om persoonlijke perspectieven en benaderingen te stimuleren en uit te dagen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Vormen van groepsleren

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Vaardigheidstoets artistiek permanent
  • Projectopdracht