Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Artistieke praxis 331524/1784/1920/1/83
Studiegids

Artistieke praxis 3

31524/1784/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Elke student gaat een samenwerkingsplatform of residentie aan om zijn embodied artistieke onderzoek in dialoog met de maatschappij te vertalen.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

8. Zet, door middel van vertaling naar en interactie met zijn omgeving, een zich ontwikkelende praxis op.
Integreert relevante inzichten uit verschillende samenlevingsvormen in de kunstpraktijk.
Gaat op een creatieve manier de uitdagingen voor hedendaagse kunstenaars aan.
Bevraagt en past de verschillende structuren, rollen en samenwerkingsverbanden aan, op de juiste manier.

Leerinhoud

Elke student gaat een samenwerkingsplatform of residentie aan om zijn embodied artistieke onderzoek in dialoog met de maatschappij te vertalen. De vorm van deze uitwisseling wordt bepaald door de student, maar moet het delen van de embodied artistieke praktijk in een niet-kunstspecifieke omgeving omvatten, en een dialoog aangaan over de praktijk met de groep. De student herkent de verschillende rollen die nodig zijn om een duurzaam ontwikkelende praktijk op te bouwen en identificeert en betrekt de juiste medewerkers om dit te ondersteunen. Het embodied artistieke onderzoek wordt opgenomen in een maatschappelijke setting die een discussie op gang brengt tussen het werk en de plaats die het in de samenleving inneemt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Artistieke praktijk
  • Reflectie-opdracht