Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Budget31817/1770/1920/1/55
Studiegids

Budget

31817/1770/1920/1/55
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Bollaerts Bart, Goidts Christophe, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing worden de volgende afwijkingen voorzien: projectopdracht 50% + kennistoets (mondeling) 50%

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

projectopdracht 50% + kennistoets (mondeling) 50%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 60,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch
kent de criteria voor het opstellen van een budget en past deze toe in de praktijk
Samenwerken
herkent de essentie van het vraagstuk
legt verbanden, herkent oorzaken en werkt accuraat
kent de verschillende evaluatievormen mbt investeringsanalyse en past deze toe
De student gebruikt modellen en voorbeelden om het verschil tussen strategisch HRM en HR-strategie toe te lichten.

Leerinhoud

Doelstelling Leerinhoud De financieringsmiddelen en -technieken die worden gebruikt op langer termijn kennen Financieringsmiddelen en technieken op lange termijn ° Investeringsplan °Financieringsplan °Kasplanning De structuur van het netto-bedrijfskapitaal, de jaarrekening en de belangrijkste ratio's inzien Financiële analyse ° Boekhoudkundige ratio's en beoordeling ervan °Balansanalyse en prognose °Horizontale en verticale analyse °Liquiditeit - solvabiliteit - Rendabiliteit Waarderingsmethoden ° Eigen vermogen ° Vreemd vermogen De break-even analyse kunnen toepassen De break-even analyse kunnen interpreteren evenals hefboomwerking De break-even analyse Analyse van de verschillende kasstromen Classificatie van de kasstromen ° Operationele activiteiten ° Investeringsactiviteiten ° Financieringsactiviteiten De technieken voor de opmaak van een budget inzien Criteria voor het opstellen van een budget kunnen omschrijven Soorten budgetten ° verkoopbudget ° productie-,voorraad- en aankoopbudget ° investeringsbudget ° Personeelsbudget ° Financieringsbudget ° Marketingbudget ° Globale budget Investeringsanalyse Verdiscontering Annuïteiten en berekening leningen Basisprincipes en verschillende stappen analyse ° Netto actuale waarde ° Pay Back Periode ° Internal Rate of Return 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal : Handboek : Financieel Management (Lannoo Campus) Jan Van Hoe, Christel Lammens, Steven Vanderhaegen ISBN : 978940141100 4 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen24,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.