Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communicatievaardigheden130/1770/1920/1/76
Studiegids

Communicatievaardigheden

130/1770/1920/1/76
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): De Craene Charis, De Weger Jörgen, Fierens Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is nu gesplitst in twee delen:

  • Communicatievaardigheden mondeling - 3 studiepunten
  • Communicatievaardigheden schriftelijk - 3 studiepunten

Het opleidingsonderdeel loopt parallel aan de respectievelijke opleidingsonderdelen in de opleiding GRAD-MCS-A (nieuwe opleiding)

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceren
hanteert aangepaste beïnvloedingsstrategieën
Creatief
luistert en laat de ander uitpraten, geeft een samenvatting in eigen woorden
Inlevingsvermogen
doet eerst al he tmogelijke om een probleem op te lossen alvorens hulp in te roepen
drukt zich mondeling en schriftelijk helder uit
werkt met structuur
Omgevingssensitivitieit
luistert en laat de ander uitpraten, geeft een samenvatting in eigen woorden
Overtuigingskracht
Kan een probleem, situatie of proces ontleden en begrijpt de herkomst en samenhang van de verschillende componenten
is niet bang om ruimte voor zichzelf te creëren en zich zelfstandig op te stellen
werkt teamgeest bevorderend, motiveert en sluit compromissen
heeft aandacht voor de ander
Samenwerken
Kan een probleem, situatie of proces ontleden en begrijpt de herkomst en samenhang van de verschillende componenten
hanteert een klantgerichte, vlotte communicatiestijl
specifieke eindcompetenties
doet eerst al he tmogelijke om een probleem op te lossen alvorens hulp in te roepen

Leerinhoud

•aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal
•belang van non- verbale communicatie
•voorbereiden en uitvoeren van individuele presentaties
•telefoneren (mondeling)

•opstellen van zakelijke communicatie
•opstellen van de notulen van een vergadering
•organiseren van een vergadering
•voorbereiden van individuele presentaties
•aanscherpen van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus ontwikkeld door de lector.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Betreft het mondeling gedeelte van het OLOD (Semester 1)
AcademiejaarReflectieopdracht20,00Betreft het mondelinge gedeelte (semester 1)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie90,00Betreft het schriftelijk gedeelte (semester 2)
AcademiejaarAfstudeeropdracht10,00Betreft het schriftelijk gedeelte (semester 2)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie80,00Betreft het mondeling gedeelte (semester 1)
AcademiejaarReflectieopdracht20,00Betreft het schriftelijke gedeelte (semester 1)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie90,00Betreft het schriftelijke gedeelte (semester 2)
AcademiejaarReflectieopdracht10,00Betreft het schriftelijke gedeelte (semester 2)

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.