Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Consumentengedrag1442/1770/1920/1/64
Studiegids

Consumentengedrag

1442/1770/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Mols Nadia, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


vaardigheidstoets hands-off 50% + vaardigheidstoets simulatie 50%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel loopt parallel met het opleidingsonderdeel 'consumentengedrag' in de opleiding GRAD-MCS-A (nieuwe opleiding).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Creatief
kan zich verplaatsen in andermans problemen of situaties en werkt hierdoor oplossingsgericht
Inlevingsvermogen
herkent vooroordelen en subjectiviteit
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Klantgericht
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
Kritisch
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Leervermogen
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
Omgevingssensitivitieit
signaleert problemen en kansen
Organisatiesensitiviteit
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
specifieke eindcompetenties
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
heeft inzicht in het aankoopgedrag van consumenten
begrijpt hoe je als marketeer kan inspelen op het aankoopgedrag van consumenten
De student is zich bewust van zijn eigen handelen, waarden en normen

Leerinhoud

 •psychologische en sociologische invloeden op de consument
•cognitieve, affectieve en gedragsmatige reacties van consumenten op producten en diensten (en op de communicatie hiervan).
•actuele maatschappelijke, markt- en consumententrends
•communicatietechnieken in communicatie-uitingen
•de invloed van cultuur op het consumentengedrag

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Consumentengedrag /Johan A.M. Van Haverbeke
  •  slides en papers gebruikt tijdens de les (beschikbaar via Digitap)
  •  Consumentengedrag /M Solomon van uitgeverij Pearson

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen106,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.