Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Creatief denken31818/1770/1920/1/89
Studiegids

Creatief denken

31818/1770/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel creatief denken nodigt de studenten uit tot kritische reflectie over het eigen gedrag en dat van anderen. We gaan hierbij uit van de persoonlijke resultaten van de LEMO-test. Daarnaast leert de student onder andere constructief (samen)werken en het toepassen van deontologische principes in de eigen werkzaamheden.
Het olod creatief denken bereidt de student voor op de nodige vaardigheden en attitudes die hij/zij nodig zal hebben bij het uitoefenen van zijn job in het werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
Leervermogen
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
Samenwerken
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
deelt informatie, kennis en contacten
de student verwerft inzicht in hoe voor verschillende situaties online tools gebruikt kunnen worden
ziet samenhang en verbanden
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
doorbreekt vaste patronen en past zich makkelijk aan in een veranderende omgeving
De student ziet dat creativiteit verder reikt dan literair, visueel, muzikaal en beweging en spreekt eigen vermogens aan om diverse denkpaden te verkennen
de student zal zich in verschillende situaties op een gepaste , profesionele manier kunnen voorstellen (student begrijpt het belang van de eerste indruk en kan een goede elevator pitch geven )
specifieke eindcompetenties
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
deelt informatie, kennis en contacten
de student verwerft inzicht in hoe voor verschillende situaties online tools gebruikt kunnen worden
ziet samenhang en verbanden

Leerinhoud

•(zelf)reflectie en (zelf)evaluatie
•(zelf)organisatie en planning
•creatief denken
•deontologisch handelen
•samenwerken
•inleving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
AcademiejaarPortfolio80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht20,00
Tweede examenperiodePortfolio80,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties.