Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Data-analyse31819/1770/1920/1/26
Studiegids

Data-analyse

31819/1770/1920/1/26
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Bollaerts Bart, Laureys Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Kritisch
kent de verschillende oplossingen betreffende digitale rapportering van gegevens en de presentatie ervan
Leervermogen
bewerkt gegevens tot bruikbare informatie
herkent het belang van data als ondersteuning voor de marketing
heeft oog voor de relatie tussen klant en organisatie
Samenwerken
kan digitale marketing plaatsen in het algemene marketing beleid
specifieke eindcompetenties
ziet de essentie van de gegevens en legt verbanden

Leerinhoud

De student is in staat om - gegevens te ordenen - gegevens op een overzichtelijke manier weer te geven in Excel - gegevens correct te interpreteren - een probleem of vraagstelling overzichtelijk te formuleren - een bepaald probleem analytisch te benaderen - bij analyse van het probleem de belangrijkheid van alle details goed te kunnen inschatten -nauwkeurig en exact een probleemstelling in te schatten -zich een algemeen beeld van een probleemstelling te verkrijgen -zelfstandig te werken -inzicht in concrete toepassing van statistiek in een bedrijfsomgeving

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)12,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00De taken van het afstandsonderwijs dienen allemaal te worden gemaakt om aan de eindevaluatie te kunnen deelnemen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00De taken van het afstandsonderwijs dienen allemaal te worden gemaakt om aan de eindevaluatie te kunnen deelnemen
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

De taken van het afstandsonderwijs dienen gemaakt te worden om aan het examen te kunnen deelnemen, eveneens in 2e zit. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties.