Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Digitale marketing31820/1770/1920/1/60
Studiegids

Digitale marketing

31820/1770/1920/1/60
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leren de studenten hoe de online wereld evolueert en welke consequenties dit heeft op het vlak van communicatie. Er wordt aan de hand van een stappenplan, gericht op de verschillende doelgroepen en fasen in het commercieel en communicatief proces, besproken hoe doelstellingen op het vlak van communicatie online gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan het gebruik van de juiste tools, het bepalen en behalen van de meest bruikbare KPI's, en het effectief meten van de behaalde resultaten.

Begincompetenties (tekst)

De student is bekend met de basisbegrippen en basisprincipes van marketing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
overziet gevolgen op lange termijn
Inlevingsvermogen
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Klantgericht
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
Kritisch
ziet samenhang en verbanden
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Leervermogen
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
Organisatiesensitiviteit
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Samenwerken
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
ziet samenhang en verbanden
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
specifieke eindcompetenties
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
kent de verschillende instrumenten die digitale marketing kan gebruiken
heeft inzicht in de doelen van digitale marketing
maakt een onderscheid tussen relevante en irrelevante zaken
is steeds op zoek naar nieuwe kennis en vaardigheden
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
ziet samenhang en verbanden

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
•De rol van augmented reality, virtual reality, artificial intelligence
•Doelstellingen opstellen
•Doelgroepbepaling
•Online adverteren, Search Engine Advertizing, Search Engine Optimalization
•A/B testing
•Het belang van analysetools
•Content strategie
•Websites optimaliseren, landingspagina's
•Social media
•Online audio & video

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)16,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)134,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00Dit omvat de presentatie van een projectopdracht waarbij de verschillende onderdelen uit de leerinhouden aan bod komen. Voor het onderdeel presentatie is, gezien het klassikale karakter, geen tweede zittijd mogelijk. De punten van de eerste zittijd worden behouden.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Tweede kans enkel voor studenten die minimum 2/3 van de opdrachten in eerste zit hebben ingediend. Voor het onderdeel presentatie is, gezien het klassikale karakter, geen tweede zittijd mogelijk. De punten van de eerste zittijd worden behouden.
Tweede examenperiodePortfolio50,00Tweede kans enkel voor studenten die minimum 2/3 van de opdrachten in eerste zit hebben ingediend.

Toetsing (tekst)

Bij verschillenden onderdelen hoort een praktische afstandsopdracht toegespitst op dat onderdeel. 
Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én alle taken tijdig ingediend hebben om te mogen deelnemen aan de eindevaluatie (presentatie).