Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
HRM24657/1770/1920/1/85
Studiegids

HRM

24657/1770/1920/1/85
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, Laureys Peter, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

kennistoets 60% (mondeling vanop afstand) + portfolio 40% (afstandstaak)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

De module behandelt actuele bevindingen over menselijk arbeidsgedrag en over de effecten van Human Resources Management voor de organisatieprestaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
De student beschrijft de organisatiecontext van HRM.
De student kan het doel en de aanpak van de HR-functie "instroom" beargumenteren en beoordelen.
specifieke eindcompetenties
De student licht de noodzaak van een geïntegreerd HRM toe.
De student kan het doel en de aanpak van de HR-functie "beoordelen en evalueren" beargumenteren en beoordelen.
De student kan het doel en de aanpak van de HR-functie "belonen" beargumenteren en beoordelen.
De student kan het doel en de aanpak van de HR-functie "ontwikkelen" beargumenteren en beoordelen.
De student kan het doel en de aanpak van de HR-functie "doorstroom" beargumenteren en beoordelen.
De student kan het doel en de aanpak van de HR-functie "uitstroom" beargumenteren en beoordelen.
zet interne communicatie efficiënt in bij het managen of besturen van een organisatie of bedrijf

Leerinhoud

Modellen uit diverse disciplines willen de studenten beter greep geven op de complexe werkelijkheid waarin zich Human Resources situeert. Zowel theorie als operationele praktijk komen aan bod. De module is opgebouwd uit 4 delen: 1. De organisatiecontext 2. HRM-modellen, bedrijfsstrategie en organisatie 3. HR-expertisedomeinen 3.1 Instroom 3.2 Beoordelen en evalueren 3.3 Belonen 3.4 Ontwikkelen 3.5 Doorstroom 3.6 Uitstroom 4. Topics uit hedendaags HRM 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De leermiddelen bestaan uit een handboek, samenvattende slides, de digitale leeromgeving, e-learning, case-studies, … Het handboek is “Personeel in goede handen. Basishandboek HRM” (editie 2015) door Pascal Roskam, uitgegeven door Academia Press in 2015 (ISBN 978-90-382-2492-3). Let op: de editie 2015 is uitgebreid t.o.v. de editie 2014-2015. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00
AcademiejaarPortfolio40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00
Tweede examenperiodeKennistoets60,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie bestaat uit een toets die naar de verwerving van de leerdoelstellingen peilt. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.