Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingcommunicatie31728/1770/1920/1/36
Studiegids

Marketingcommunicatie

31728/1770/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): De Weger Jörgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets hands off: 80% + vaardigheidstoets simulatie: 20%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Marketingcommunicatie behandelt de P van promotie. De verschillende marketinginstrumenten van de marketingcommunicatiemix komen aan bod.
Het olod marketingcommunicatie bereidt de student voor om ondersteuning te bieden bij het doelbewust kiezen van het gepaste marketingcommunicatie-instrument en om dit op een correcte manier in te zetten.Studenten die ingeschreven zijn voor dit opleidingsonderdeel volgen ofwel de lessen van de opleiding GRAD-MCS-A (nieuwe opleiding) in het 2e semester ofwel de opleiding GRDU-OC in het 1e semester. In het laatste geval is de project opdracht van de studenten marketing beperkt tot een opdracht van 16u.  

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
overziet gevolgen op lange termijn
maakt een onderscheid tussen relavante en irrelevante zaken
Inlevingsvermogen
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Klantgericht
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
Kritisch
ziet samenhang en verbanden
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
maakt een onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
kan respectvol samenwerken met anderen
Leervermogen
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
Organisatiesensitiviteit
stelt zich open en respectvol op in relatie tot anderen
Samenwerken
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
ziet samenhang en verbanden
improviseert bij onvoldoende of onduidelijke informatie, wisselt gemakkelijk van methode, wisselt van methode of aanpak indien nodig
specifieke eindcompetenties
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
bouwt een kwaliteitsvolle redenering op
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
ziet samenhang en verbanden

Leerinhoud

•marketing en communicatie
•reclame
•sales promotions
•direct marketing en persoonlijke verkoop
•public relations
•winkelcommunicatie
•evenementen
•sponsoring

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplichte lectuur: Esther de Berg, Basisboek marketingcommunicatie. Uitgeverij Coutinho, 2011.
Aanbevolen lectuur:Martin Lindstrom, Brandwashed. Uitgeverij A.W. Bruna, 2012.

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)16,00 uren
Dagtraject
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)90,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
AcademiejaarProjectopdracht40,00
AcademiejaarKennistoets40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00
AcademiejaarProjectopdracht40,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.