Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingtopics31821/1770/1920/1/94
Studiegids

Marketingtopics

31821/1770/1920/1/94
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Korte omschrijving

Dit is een praktisch geori├źnteerde cursus die de volgende onderwerpen behandeld: 

  • Kennis en kunde van de structuur van een marketingplan
  • Kennis van B2C-marketingbegrippen
  • Kennis en kunde van het opstellen van een basis marketingplan op basis van SMARTdoelstelling
  • Kunde van het uitvoeren van een interne en externe analyse
  • Kunde van het opstellen van de SWOTanalyse op basis van analyses
  • Kunnen afleiden van strategische mogelijkheden op basis van SWOT om smart-doel te bereiken
  • een nieuwe marketingmix kunnen opstellen met financiele onderbouwing
  • Aanbevelingen doen in de vorm van een todo-list


OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
Kent het belang van portfoliomanagement
Student kan een duidelijke mediabrief maken
Communiceren
Student kan een adequate methode gebruiken om het A&P budget vast te stellen en om promotiemateriaal over klanten te verdelen
De student kan een go to market strategie opstellen , kan een lanceringsplan opstellen
Klantgericht
Communiceert op een heldere manier met alle betrokkenen.
Kan een P&L lezen en opstellen
de student kan een analyse maken van een retailer aan de hand van de 6 P's
Resultaatgericht
zal inzicht krijgen in de bodylanguage van de gesprekspartner en het belang van de eigen bodylanguage
Samenwerken
de student zal de verschillende klanten types kunnen herkennen en de eigen verkoopstijl bepalen
specifieke eindcompetenties
Student kan een marketingpresentatie voor klanten maken .
De student begrijpt de technische termen van de mediaplanning
de student kent de verschillen tussen de verschillende marketingvormen
de student kent het belang van lokale relevantie .
de student zal het proces van de mediaplanning kunnen opnoemen en beschrijven
de student begrijpt en kan uitleggen wat een geïntegreerd media plan is
De student berekent inwendige krachten die optreden op specifieke plaatsen in balken en assen van specifieke materialen.

Leerinhoud

structuur marketingplan / B2C begrippen / interne en externe analyses met theoretische modellen (Porter, Ansoff, Treacy & Wiersema)(marketingmix, value chain, ABCD analyse, DESTEP, vijf krachtenmodel, generieke concurrentiestrategieen Porter, waardedisciplines Treacy & Wiersema) / SWOT / strategische opties afleiden / financiele onderbouwing kosten-baten analyse / aanbevelingen todo lijst


Studiematerialen (tekst): Verplicht

slides van de lector die gebruikt worden in de les , Principes van Marketing ( Kotler ) , Grondslagen van Marketing ( Verhage )

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen134,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)


De eindevaluatie gebeurt van het inleveren van een totale opdracht (100%) adhv beoordelingsformulier.  Begeleiding gefaseerd door middel van de ELO (dropbox en onbeperkte feedback lector)