Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marktonderzoek1030/1770/1920/1/24
Studiegids

Marktonderzoek

1030/1770/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Bollaerts Bart, Van Boven Geert, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets hands on 50% + kennistoets (mondeling) 50%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.


Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Creatief
staat open voor nieuwigheden en is bereid daarover mee te denken
Kritisch
bekijkt de gegevens vanuit verschillende invalshoeken, onderzoekt en bevraagt
Leervermogen
kent de verschillende onderdelen van een marktonderzoek en begrijpt hoe een marktonderzoek de marketing ondersteunt
Samenwerken
Signaleert en herkent belangrijke informatie en legt een verband tussen de gegevens
ziet de essentie van een gegeven, vraag of probleem

Leerinhoud

Doelstelling Leerinhoud situering en traject marktonderzoek Inleiding hoe pak je een marktonderzoek aan ? onderzoeksproces ? bepalen van de benodigde informatie ? opmaak onderzoeksplan ? verzamelen en registratie gegevens ? verwerking van de gegevens ? werken met een marktonderzoeksbureau Welke informatie heb ik nodig ? ? Beslissing of probleem en informatiebehoefte ? Situatieanalyse ? Onderzoeksdoel & hypotheseopbouw ? Onderzoeksopzet Desk Research • Nut o Desk research op basis van interne bronnen • Mogelijke externe bronnen o Desk research op basis van externe bronnen • Tips en valkuilen • Standaardonderzoeken Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan ? o Enquêtemethode • Persoonlijke interviews • Straatinterviews • Telefonische enquêtes • Schriftelijke enquêtes • Online-enquêtes • Overzicht • Omnibusonderzoek o Steekproeven • Basisprincipes • Normaalverdeling • Standaardfout • Betrouwbaarheidsinterval • Vertekening en nauwkeurigheid • Samenstellen van een steekproef o Opstellen van een vragenlijst • Belang van de vragenlijst • Gewenste informatie • Manier van gegevensverzameling • Inhoud van de vragen • Vragentypes • Formulering van de vragen • Schalen • Lay-out van het enquêteformulier o Veldwerk • Uitvoering steekproeftrekking • Fouten veroorzaakt door interviewers • Fouten bij de respondenten • Aandachtspunten voor de opdrachtgever • Praktische wenken bij afname mondelinge enquête o Verwerking van de gegevens • Gegevenscontrole- en bewerking • Representativiteitscontrole- en correctie • Samenvatten, verklaren en begrijpen van gegevens • Frequentietabellen • Kruistabellen • Toetsen van verschillen • Correlatie en regressie • Het rapport Hoe pak ik een kwantitatief onderzoek aan ? o Bedoeling van kwalitatief onderzoek • Doel/aard • Kwalitatief vs. kwantitatief • Situering in het onderzoeksproces • Consumentengedrag o Technieken van kwantitatief onderzoek • Observatie • Laboratoriumtests • Associatietest • Diepte-interview • Groepsdiscussie • Projectieve technieken • Kellyrooster • Laddering • Online kwantitatief onderzoek en analyse sociale netwerken o Metrisch verklarend onderzoek • Relevantie • Methodologie • Opzet • Analyse o Causaal onderzoek • Principes • Oorzaak-gevolg • Onderzoek ontwerpen • Gecontroleerde ontwerpen • Meervoudige ontwerpen 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Marktonderzoek in rechte lijn Marc De Laet, Pol Toye ISBN : 978 90 455 3143 4

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00

Toetsing (tekst)

Om aan de eindevaluatie te kunnen deelnemen dienen alle taken van het afstandsonderwijs te worden ingediend, idem voor 2e zit Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties.