Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Organisatie en interne communicatie31822/1770/1920/1/31
Studiegids

Organisatie en interne communicatie

31822/1770/1920/1/31
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

Vaardigheidstoets hands-off 100% (afstandsopdracht)

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Korte omschrijving

Studenten krijgen inzicht in de organisatieprocessen- en structuren van bedrijven en leren het belang van interne communicatie om die processen te ondersteunen

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
hanteert de interne communicatiemechanismen om de goede werking van de organisatie te ondersteunen
past de principes van performance management en corporate governance toe
handelt op basis van een basisinzicht in de verschillende rollen en dimensies van bedrijfscultuur
Betrokken
relativeert zijn waarden en normen
Communiceren
zet instrumentele en organische communicatie consequent in
Creatief
luistert en laat de ander uitpraten, geeft een samenvatting in eigen woorden
Kritisch
ondersteunt het marketingbeleid van de organisatie
Leervermogen
gebruikt interne communicatie als bestuurs- of managementproces
Netwerken
maakt gebruik van de cognitieve en relationele impactdomeinen van interne communicatie
Omgevingssensitivitieit
maakt op de juiste wijze gebruik van top-down en bottom-up communicatie
luistert en laat de ander uitpraten, geeft een samenvatting in eigen woorden
Organisatiesensitiviteit
hanteert een klantgerichte, vlotte communicatiestijl
benadert en waardeert de persoon in zijn totaliteit
zet de mens centraal in het vorm geven en sturen van een organisatie
Resultaatgericht
integreert de werking en de verantwoordelijkheden van operations management
staat open voor nieuwigheden en is bereid daarover mee te denken
Samenwerken
begrijpt de individuele en groepsprocessen die zich kunnen voordoen in een organisatie
past de principes van leiderschap en ondernemerschap toe
specifieke eindcompetenties
hanteert interne communicatietechnieken om veranderingen te sturen en te ondersteunen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen134,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties. Ze moeten bovendien hun taken binnen de vooropgestelde deadline aanleveren