Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Principes van de marketing31823/1770/1920/1/65
Studiegids

Principes van de marketing

31823/1770/1920/1/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, De Weger Jörgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


vaardigheidstoets hands off 100% - afstandstaken

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel (olod) Principes van marketing behandelt de vele grondslagen en technieken van de marketing. De student wordt in deze basismodule bekend gemaakt met concepten, methoden en technieken en leert gaandeweg het vakjargon.
Het olod Principes van de marketing bereidt de student voor om marketingbeslissingen te begrijpen en te ondersteunen bij de uitvoering ervan.

Inhoudelijk sluit dit opleidingsonderdeel aan bij het opleidingsonderdeel 'principes van de marketing' in de opleiding GRAD-MCS-A, behalve wat betreft het verschil in studiepunten. Om dit verschil te compenseren zal de student een additionele opdracht moeten uitvoeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analytisch vermogen
De student heeft brede algemene kennis aangaande de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie).
Communiceren
de student kan oplossingsgericht werken ( zelfstandig kunnen definiëren, identificeren en analyseren van complexe , probleem situaties in het beroepsdomein)
Klantgericht
De student verwerft inzicht in het prijsbeleid van een organisatie.
Leervermogen
De student ziet samenhang en verbanden tussen de marketing en de micro- en macro-omgeving ervan.
de student kan ideeën , problemen en oplossingen efficiënt communiceren
Resultaatgericht
Maakt een prijsanalyse voor (nieuwe) producten rekening houdend met prijsstrategie van concurrentie en COG.
specifieke eindcompetenties
Heeft inzicht in de verschillende soorten producten.
De student verwerft inzicht in het distributiebeleid van een organisatie.
De student verwerft inzicht in het assortimentsbeleid van een organisatie.
De student verwerft inzicht in het promotiebeleid van een organisatie.
"Kan een marketingmix/marketingbeleid voorbereiden, opstellen, uitvoeren, interpreteren, bespreken, pressenteren, evalueren en bijsturen ?
"?
"?
de student begrijpt ( en kan uitleggen )hoe een bedrijf zijn concurrentie strategie bepaald aan de hand van Porter
"?
de student kan zelfstandig cases bestuderen en oplossingen voorstellen

Leerinhoud

•basisbegrippen marketing
•theoretische modellen
•marketingplanningsproces en bijhorende structuur
•marktsegmentatie
•marketingmix (product, prijs, plaats en promotie)

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal beschikbaar via Digitap.

Aanbevolen lectuur:
Principes van Marketing, Kotler
Grondslagen van Marketing, Verhage

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)24,00 uren
  • Omschrijving: Projectopdracht
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
AcademiejaarProjectopdracht10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht10,00
Tweede examenperiodeKennistoets40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie. 
De eindevaluatie gebeurd dmv een kennistoets ( gesloten boek ) op  90% en opdrachten en cases (10%) Enkel  wie  zijn opdrachten tijdens het semester heeft volbracht kan aan de kennistoets deelnemen.