Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projectwerk identiteit31824/1770/1920/1/02
Studiegids

Projectwerk identiteit

31824/1770/1920/1/02
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Bouts Patrick, De Weger Jörgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 260,00 uren

Korte omschrijving

Professionele identiteit gaat over wie je bent, wat onvervreemdbaar van jou is, waardoor je overeind blijft in lastige situaties en herkenbaar bent voor anderen. Door alle dynamiek en snelle veranderingen wordt weten wat je basis is steeds belangrijker. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceren
kan met een professionele attitude zakelijke relaties opbouwen en onderhouden
Klantgericht
vertaalt de totstandkoming van zijn professioneel profiel in een eindrapportage waarin de verschillende fasen van het (team)werk beschreven worden
doet aan zelfanalyse en -onderzoek
Kritisch
kan plannen en organiseren
Resultaatgericht
kan creëren en realiseren
stelt zich loyaal en constructief kritisch op ten aanzien van de eigen organisatie
Samenwerken
ontwikkelt en realiseert een personal story voor een doelgroep naar keuze

Leerinhoud

1.samenstelling portfolio waarin je jezelf voorstelt voor professionele doeleinden. 2.korte observatiestage 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren32,00 uren
Werkplekleren en/of stage16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen212,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluatie.