Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projectwerk markt31825/1770/1920/1/36
Studiegids

Projectwerk markt

31825/1770/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 10 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, De Weger J├Ârgen, Mols Nadia, Van den Wyngaert Vicky, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20

vaardigheidstoets hands-off 80% + vaardigheidstoets simulatie 20%

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 260,00 uren

Korte omschrijving

De student leert de verworven theoretische kennis van de hele opleiding te toetsen aan de praktijk.

Begincompetenties (tekst)

De studenten worden ten zeerste aangeraden om eerst de modules uit de voorafgaande pijler met vrucht te volbrengen alvorens het projectwerk aan te vatten.

Leerinhoud

1

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen244,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht85,00
AcademiejaarReflectieopdracht15,00

Toetsing (tekst)


Aanvraag van een EVC is niet mogelijk. Er is geen tweede zit mogelijk voor deze module.