Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projectwerk organisatie31826/1770/1920/1/70
Studiegids

Projectwerk organisatie

31826/1770/1920/1/70
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Co-titularis(sen): Baccarne Jan, De Weger Jörgen, Janssens Carlos, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de informatie over de werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing worden de volgende afwijkingen voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20


100% afstudeeropdracht indien stage nog niet afgelegd of niet geslaagd in de eerste examenperiode.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.

Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Betrokken
legt verbanden en durft daarbij sprongen te maken naar andere vakgebieden of werkvelden
Klantgericht
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
Leervermogen
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
Organisatiesensitiviteit
is vernieuwend en origineel in zijn/haar aanpak
identificeert zich met de organisatie
Resultaatgericht
werkt verbindend
Samenwerken
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
handelt respectvol en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
deelt informatie, kennis en contacten
hanteert een klantgerichte, vlotte communicatiestijl
identificeert zich met de organisatie
legt verbanden en durft daarbij sprongen te maken naar andere vakgebieden of werkvelden
De student kan modellen en voorbeelden gebruiken om de marketingstappen segmenteren, targetten en positioneren toe te lichten.
specifieke eindcompetenties
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
hanteert doelmatige criteria bij het beoordelen van informatie
werkt verbindend
deelt informatie, kennis en contacten
is vernieuwend en origineel in zijn/haar aanpak

Leerinhoud

Tijdens de stage maakt de student kennis met de dagelijkse gang van zaken in een organisatie en draait hij/zij mee in een reële werksituatie. Hij/ zij past de verworven competenties verworven tijdens de opleiding toe in de praktijk. Het is de ideale gelegenheid om de verworven technische en sociale vaardigheden te toetsen en te vergroten. Zelfreflectie is dan ook belangrijk en wordt in je stagedagboek uitvoerig besproken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage234,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht27,00
AcademiejaarStage73,00

Toetsing (tekst)

Studenten voeren de stage volledig uit (100%).