Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Recht en ethiek31827/1770/1920/1/07
Studiegids

Recht en ethiek

31827/1770/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Smet Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

De studenten die zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen kiezen tussen het opleidingsonderdeel 'recht' in de opleiding GRAD-LRC (semester 2) of het opleidingsonderdeel 'inleiding burgerlijk recht' in de opleiding GRAD-AA (semester 1).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Integer
is zich bewust van zijn eigen handelen, eigen waarden en normen
argumenteert met valabele argumenten
Kritisch
ziet samenhang en verbanden
Overtuigingskracht
Kan een probleem, situatie of proces ontleden en begrijpt de herkomst en samenhang van de verschillende componenten
Samenwerken
ziet samenhang en verbanden
handelt respectvol en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
handelt vanuit ethische en deontologische principes en normen
is zich bewust van zijn eigen handelen, eigen waarden en normen
beseft dat er zich ethische, normatieve en maatschappelijke vragen kunnen voordoen in de concrete beroepssituatie
argumenteert met valabele argumenten
Kan een probleem, situatie of proces ontleden en begrijpt de herkomst en samenhang van de verschillende componenten
specifieke eindcompetenties
ziet samenhang en verbanden

Leerinhoud

De studenten die zich hiervoor hebben ingeschreven kunnen kiezen tussen het opleidingsonderdeel 'recht' in de opleiding GRAD-LRC (semester 2) of het opleidingsonderdeel 'inleiding burgerlijk recht' in de opleiding GRAD-AA (semester 1).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties.