Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Reputatie31828/1770/1920/1/41
Studiegids

Reputatie

31828/1770/1920/1/41
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Betrokken
legt verbanden en durft daarbij sprongen te maken naar andere vakgebieden of werkvelden
Initiatief
spant zich in om de doelstellingen te bereiken
Integer
is zich bewust van zijn eigen handelen, eigen waarden en normen
argumenteert met valabele argumenten
Klantgericht
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
neemt verantwoordelijkheid op
Leervermogen
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
heeft brede algemene kennis en interesses
heeft inzicht in de totstandkoming van een reputatie, identiteit en imago van een organisatie
Organisatiesensitiviteit
identificeert zich met de organisatie
Samenwerken
is zich bewust van zijn eigen handelen, eigen waarden en normen
argumenteert met valabele argumenten
identificeert zich met de organisatie
legt verbanden en durft daarbij sprongen te maken naar andere vakgebieden of werkvelden
specifieke eindcompetenties
begrijpt het aankoopgedrag van consumenten
heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen
verwerft inzicht in hoe maatschappelijke ontwikkelingen (de reputatie van) een organisatie kunnen impacteren
draagt constructief bij tot het teamverband

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets40,00Digitale evaluatie
AcademiejaarPortfolio60,00Opdrachten gecombineerd onderwijs
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio60,00Opdrachten gecombineerd onderwijs
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties.