Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Web tools31829/1770/1920/1/75
Studiegids

Web tools

31829/1770/1920/1/75
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Co-titularis(sen): Goidts Christophe, Van der Kraan Harold
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving

De student leert hoe voor verschillende situaties online tools gebruikt kunnen worden, en kan de beschikbare tools vergelijken om de meest geschikte tools te selecteren.

Begincompetenties (tekst)

Een basiskennis van online marketing wordt verwacht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Inlevingsvermogen
doet eerst al he tmogelijke om een probleem op te lossen alvorens hulp in te roepen
Organisatiesensitiviteit
is vernieuwend en origineel in zijn/haar aanpak
Resultaatgericht
werkt verbindend
Samenwerken
deelt informatie, kennis en contacten
de student verwerft inzicht in hoe voor verschillende situaties online tools gebruikt kunnen worden
ziet samenhang en verbanden
specifieke eindcompetenties
werkt verbindend
plant zelfstandig het eigen werk om gewenste resultaten te realiseren
denkt oplossingsgericht
past de communicatiestijl aan de verschillende doelgroepen aan
doet eerst al he tmogelijke om een probleem op te lossen alvorens hulp in te roepen
komt met alternatieve ideeën en oplossingen voor de dag
deelt informatie, kennis en contacten
geeft hoge prioriteit aan sevicebereidheid
werkt geformuleerde doelstellingen uit
doet voorstellen en draagt oplossingen aan
legt en onderhoudt contacten, zowel online als offline
is vernieuwend en origineel in zijn/haar aanpak
de student verwerft inzicht in hoe voor verschillende situaties online tools gebruikt kunnen worden
de student kan beschikbare tools vergelijken om de meest geschikte tools te selecteren
kent het begrip break-even en kan deze toepassen
ziet samenhang en verbanden

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00Voor dit onderdeel is, gezien het klassikale karakter, geen tweede zittijd mogelijk.
AcademiejaarPortfolio50,00Opdrachten gecombineerd onderwijs
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00Opdrachten gecombineerd onderwijs
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht50,00Opdracht ter compensatie van het niet herneembare evaluatieonderdeel uit de eerste zittijd.

Toetsing (tekst)

Tijdens de laatste les stellen de studenten hun opdracht voor en verdedigen ze deze voor de klasgroep. Dit is enkel mogelijk indien voorafgaandelijk alle afstandsopdrachten ingediend werden. Gezien het klassikale karakter van deze opdracht is hiervoor geen tweede zittijd mogelijk. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én alle opdrachten van het afstandsonderwijs tijdig ingediend hebben om te mogen deelnemen aan de evaluaties.