Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zelfreflectie31830/1770/1920/1/12
Studiegids

Zelfreflectie

31830/1770/1920/1/12
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat marketing (uitdovend - Antwerpen)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Korte omschrijving


Het opleidingsonderdeel (olod) Professionele vaardigheden nodigt de studenten uit tot kritische reflectie over het eigen gedrag en dat van anderen. We gaan hierbij uit van de persoonlijke resultaten van de LEMO-test. Daarnaast leert de student onder andere constructief (samen)werken en het toepassen van deontologische principes in de eigen werkzaamheden.
Het olod professionele vaardigheden bereidt de student voor op de nodige vaardigheden en attitudes die hij/zij nodig zal hebben bij het uitoefenen van zijn job in het werkveld.

Dit opleidingsonderdeel loopt parallel met het opleidingsonderdeel GRAD-marketing- en communicatiesupport (dagonderwijs) in de nieuwe opleiding. Het verschil in studiepunten tussen de twee opleidingsonderdelen wordt gecompenseerd door een additionele projectopdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

specifieke eindcompetenties
De student evalueert zichzelf, zijn/haar zelfmanagement en zelfsturing in sociale relaties
De student analyseert en reflecteert over de eigen sterkten en zwakke punten
De student staat open voor suggesties en ideeën van anderen
De student stuurt op basis van feedback zijn eigen (sociaal) handelen bij
werkt analytisch en gestructureerd

Leerinhoud

•(zelf)reflectie en (zelf)evaluatie
•(zelf)organisatie en planning
•creatief denken
•deontologisch handelen
•samenwerken
•inleving

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De leermiddelen bestaan uit een samenvattende slides, de digitale leeromgeving, e-learning, gevalsstudies, … Studenten dienen geen handboek aan te schaffen.

Onderwijsorganisatie

Afstandstraject
Practicum en/of oefeningen (afstandstraject)16,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarPortfolio30,00
AcademiejaarReflectieopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarPortfolio30,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie bestaat uit een toets die naar de verwerving van de leerdoelstellingen peilt. Studenten moeten minstens in 80% van de lesmomenten aanwezig zijn én actief deelnemen aan het afstandsonderwijs om te mogen deelnemen aan de evaluaties.