Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie31974/1709/1920/1/00
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 bedrijfsorganisatie

31974/1709/1920/1/00
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Christiaens Maja, De Meyer Danny, Laurent Marleen, Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen die in de volgtijdelijkheid van dit opleidingsonderdeel vermeld zijn, dienen bereikt te zijn.

Leerinhoud

De student loopt stage waarbij de aangeleerde inhoudelijke, didactische en psycho-pedagogische competenties toegepast worden in een gesimuleerde of reële praktijksituatie.

- Bijwonen van infomomenten op de Hogeschool en op de stageschool
- Observeren van en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Alle relevante informatie verzamelen in een stagemap

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en het academiejaar.

Intervisie: (3) Klasmanagement en (4) De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Intervisie 3Verplicht€ 5,00
Cursus Intervisie 4Verplicht€ 5,00
Cursus Opdrachtenbundel BBPVerplicht
stagecursus begeleide beroepspraktijk 3+4 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus Begleide beroepspraktijk 3 + 4Verplicht
Digitale leeromgeving: cursus Intervisie 3+4Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid
Werkplekleren en/of stage160,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
  Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00Permanent uitgesteld.
Bij gewettigde afwezigheid worden inhaalopdrachten voorzien (zie richtlijnen in cursus Intervisie).
Niet herneembaar in tweede examenperiode.
AcademiejaarStage90,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'
Niet herneembaar in tweede examenperiode.

Toetsing (tekst)