Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Data Security31982/1704/1920/1/16
Studiegids

Data Security

31982/1704/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Cloud Applications
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Guldentops Jacko
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Hoe veilig ben je op het internet? Hoe gaan hackers te werk? Hoe eenvoudig is een draadloos netwerk te kraken? Waarom kan ik versleutelde bestanden niet lezen? Hoe word ik schandalig rijk in het illegale circuit? Buiten deze laatste vraag zullen we al deze vragen behandelen tijdens de gevarieerde lessen rond information security: we doen workshops, voeren een capture-the-flag event uit, leren werken met tools in het Kali OS, krijgen professionele white-hat hackers op bezoek, etc.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
voert eenvoudige security audits uit
begrijpt de gevaren van een draadloos netwerk
Analyseert een bedraad of draadloos netwerk vanuit een veiligheidsstandpunt
De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
begrijpt de cryptografische basisprincipes
kent de 3 basisprincipes van netwerk en informatiebeveiliging
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
integreert security tools
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
automatiseert security tools
verbetert systemen op beveiligingsniveau om beter bescherm te zijn tegen malafide gebruikers
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Hanteert bestaande beveilingsanalyse tools
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
handelt etisch bij een security audit

Leerinhoud

Overzicht netwerkbeveiligingsmethodes
Intrusion detection systemen, firewalls en honeypots
Cryptografische concepten en Certificaten
Draadloze beveiliging
Social Engineering
Webapp security
Hardware security

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:

De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,75 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal of schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal of schriftelijk
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00casus: permanent uitgesteld, digitaal
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de
eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De
student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20) voor de eerste examenperiode

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid (bij labo's en excursie)
Er wordt een 0 op het deelexamen permanente evaluatie gegeven indien de student 3 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is (dus niet voor een gastspreker of capture the flag). De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.
De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.


Laattijdig indienen van en verslag of project(deel)resultaat resulteert in een 0 score voor dat project.