Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
AI Programming31983/1704/1920/1/50
Studiegids

AI Programming

31983/1704/1920/1/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Kennistoets 50,00 Momentopname op examen, digitaal, open en gesloten vragen, gesloten boek

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In AI programming bouw je intelligente machines die efficiënt kunnen zoeken, optimaliseren, plannen en redeneren. Tegelijkertijd verbeter je je programmeer-skills door complexe algoritmen te bestuderen en uit te vinden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Kan een probleem analyseren en het geschikte algoritme om het probleem op te lossen identificeren.
Kan een opgegeven probleem analyseren in zulke vorm dat ze door AI algoritmen kunnen opgelost worden.
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Kan de theoretische Wiskunde fundamenten van AI algoritmen toepassen op vraagstukken.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Kan de theoretische begrippen en definities accuraat reproduceren.
Kan de theoretische Wiskundige fundamenten van AI algoritmen beschrijven.
Kan de werking van de besproken AI algoritmen beschrijven.
Kan voor eenvoudige voorbeelden de werking van een AI algoritme schriftelijk simuleren.

Leerinhoud

Introductie tot Artificial Intelligence
Data structuren en graafstructuren
Sorteeralgoritmen
Zoek- en planningsalgoritmen voor het oplossen van perfect information games
Probabilistische algoritmen voor het oplossen van imperfect information games
Optimalisaties (lineair programmeren en convexe optimalisaties)
Supervised machine learning algoritmen (classificatie & regressie)
Unsupervised machine learning algoritmen
Reinforcement learning algoritmen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00momentopname op examen, schriftelijk, open en gesloten vragen, gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00momentopname op examen, schriftelijk, open en gesloten vragen, gesloten boek 50%
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Casus: permanent uitgesteld, digitaal
Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Doorheen het semester moet je 6 verschillende Artificial Intelligence problemen individueel implementeren. Je oplossingen worden telkens geëvalueerd en indien nodig besproken.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
De behaalde score voor de permanente evaluatie tijdens het academiejaar wordt overgedragen naar de tweede zittijd - dit onderdeel van de evaluatie kan niet hernomen worden in de tweede zittijd.

Er wordt een 0 gegeven op een opdracht als ze niet voor de opgegeven deadline ingediend wordt. Een uitzondering op deze regel is als een student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen.
De student die omwille van medische redenen of overmacht niet op een labo aanwezig is, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe datum om in te dienen.