Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Software Architecture31984/1704/1920/1/84
Studiegids

Software Architecture

31984/1704/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Cloud Applications
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Overdulve Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands on 50,00 Momentopname op examen, digitaal, 2u30
Tweede examenperiode Projectopdracht 50,00  

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naargelang software projecten groter en complexer worden, is het belangrijk om je code goed te structureren om modulair, herbruikbaar en leesbaar te zijn. In Software Architecture leer je de principes van elegante code architectuur en hoe design patronen oplossingen voor vaak voorkomende problemen aanbieden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Geeft een overzicht van technologieën die gehanteerd worden in ICT projecten (State of The Art).
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op software-architectuur.
Verklaart verschillende ICT architecturen en beschrijft hun eigenschappen en kenmerken.
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Begrijpt en illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op software-architectuur.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.
De PBA elektronica-ICT houdt elektronische en/of ICT-systemen operationeel en neemt initiatieven om technische problemen op te lossen.
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's
De PBA elektronica-ICT werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier, handelt volgens de geldende kwaliteitseisen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.

Leerinhoud

Code architectuur
Design patterns
Reactive programming
Dependency injection
Domain specific languages

Software architectuur
Micro-services
Client-server

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

HANDBOEK
Head First Design Patterns
Auteur: Freeman en Freeman

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Digitaal, 120min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Digitaal 120min

Toetsing (tekst)

Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op de projectopdracht gegeven indien de student niet aanwezig is op de project verdediging. De datum van de project verdedigingen wordt ruim op voorhand meegedeeld.

De student die omwille van medische redenen of overmacht de presentaties mist, kan die inhalen onder de hierna volgende voorwaarden:
- De student registreert zijn afwezigheid op het deelexamen (presentatie) in iBaMaFlex ten laatste op de dag van het deelexamen (presentatie) via de module ‘mijn afwezigheden’ met als reden ‘aanvraag inhaalmoment’ én brengt de betrokken lector via mail op de hoogte.
- De student bewijst de reden van zijn afwezigheid op een deelexamen(presentatie) waarvoor hij een inhaalexamen wil aanvragen met een geldig medisch attest, zoals omschreven onder begripsbepaling of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.
- De student neemt zelf het initiatief om binnen de 2 kalenderdagen na de gemiste dag met de lector deze presentatie in te plannen.

De betrokken lector beslist of de student aan de voorwaarden voldoet en of een inhaalsessie om organisatorische redenen nog kan ingehaald worden.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project.