Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Digital Marketing 532098/1689/1920/1/88
Studiegids

Digital Marketing 5

32098/1689/1920/1/88
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • vastgoed
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pinto Yoshi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 60,00 Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan het belang van GDPR binnen digitale marketing verduidelijken.
De respectievelijke deontologische codes respecteren, verantwoordelijkheidszin tonen en een uitgesproken ethische, kritische en deontologische reflectie aan de dag leggen m.b.t. het eigen en andermans handelen.
De student heeft het vermogen om de geschikte key performance indicatoren te selecteren voor het meten en evalueren van een opgegeven doelstelling.
In een multidisciplinair verband samenwerken met beroepsactoren (collega's, notaris, bouwpartners, accountant, fiscalist, bankier, jurist, overheid, ...) indien nodig ook in een internationale context.
De student heeft inzicht in de samenwerking tussen verschillende communicatiekanalen (omnichannel).
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
De student kan een digitale communicatiestrategie uitwerken.
Zelfstandig oprichten, organiseren en bedrijfseconomisch leiden van een vastgoedkantoor/landmeetbureau (strategisch handelen)
De student kan de online zichtbaarheid, vindbaarheid en succes van het bedrijf vergroten.
De student kan nieuwe leads, bezoekers, klanten en ambassadeurs aantrekken.

Leerinhoud

Foto’s trekken vastgoed en ruimten

Bouwstenen voor een digitaal marketingproject

Een digitaal marketingplan opbouwen

Return on marketing investments

GDPR

Trends

The state of mobile

Search Engine Optimization (SEO)

Google analytics

E-mail & marketing automation

Essentiële performance tools

Online research & community research

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal platform

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op
examen
Beoordelaar: lector
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toestmoment: permanente evaluatie
Beoordelaar: lector
Deelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zit
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)15,00Toetsmethode: presentatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanente evaluatie
Beoordelaar: lector
Deelcijfer wordt overgedragen naar 2 de zit
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)25,00Toetsmethode: werkstuk
Toetsmedium: schriftelijk
Toestmoment: permanente evaluatie
Beoordelaar: lector
Deelcijfer wordt overgedragen vanuit 1 ste zit
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)15,00Toetsmethode: presentatie
Toetsmedium: mondeling
Toetsmoment: permanente evaluatie
Beoordelaar: lector
Deelcijfer wordt overgedragen naar 1 ste zit

Toetsing (tekst)

Aan het begin van het semester zal gedetailleerde informatie i.v.m. de permanente evaluatie via het digitaal leerplatform aan de student worden meegedeeld.

Permanent evaluatie:
De student die omwille van medische redenen of overmacht niet kan deelnemen aan de presentatie, volgt de hierna volgende procedure:
- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en
examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie.

- in voorkomend geval telt de projectopdracht maar mee voor 20% in plaats van 40% en het
examenresultaat voor 80% in plaats van 60%.

Deelcijfer permanente opdracht wordt overgedragen naar 2 de zit.