Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Digi(taal)vaardig32100/1792/1920/1/17
Studiegids

Digi(taal)vaardig

32100/1792/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Kustermans Stijn
Andere co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Bernaert Ilse, De Grave Hanne, De Laet Els, Kerff Karen, Ruttens Inge, Stevens Miek, Van Bogaert Eveline, Van Heukelom Gretel, Vermylen Paul, Verstockt Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Inzetten op eigen digitale en taal-vaardigheid. Omdat het belangrijk is om jouw leerlingen leerstrategieën aan te leren worden deze aangeleerd zodat ook jij ze kan inzetten tijdens deze opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
gebruikt internettoepassingen en mailing op een gepaste manier
geeft met schriftelijke ondersteuning een korte, heldere uiteenzetting.
hanteert een passende en correcte uitspraak
schrijft een heldere tekst, gebruik makend van de correcte spelling en Nederlandse grammatica
verwoordt de betekenis van de 13 taaldoelen voor zijn onderwijspraktijk
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan softwarepaketten gebruiken (word, excel) om administratieve taken correct te volbrengen
ontwerpt een wordtekst met een aan de context aangepaste lay-out
Zet plannings- en leerstrategieën functioneel in
J: interactie: constructief samenwerken
verwoordt wat in een professionele context al dan niet gezegd kan worden
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
raadpleegt betrouwbare bronnen
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan geschikte media (powerpoint, prezzi, webquest) gebruiken om zijn lespraktijk gepast te ondersteunen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je eigen digitale en taalvaardigheden. Wat jij nodig hebt om digitaal en taalvaardig optimaal te functioneren in de opleidings- en schoolcontext staat centraal. Er wordt stilgestaan bij spelling, grammatica, het schrijven van korte teksten, het functioneel gebruik van microsoftpaketten en belangrijke onderwijsgerelateerde sites.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie50,00