Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Communicatieve vaardigheden2368/1792/1920/1/63
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/1792/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Beule Els
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Bisschops Patrick, Geens Leen, Hendrickx Ann, Hicketick Anja, Kerff Karen, Kustermans Stijn, Lahaye Michel, Stevens Miek, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om tot open communicatie te komen, moeten we de manier waarop mensen communiceren kunnen analyseren, en daarbij een inzicht verwerven in onze eigen manier van communiceren. Welke technieken kunnen we hanteren om efficiënt te communiceren? We werken in deze module zowel aan inzichten, als aan gespreksvaardigheden, zowel schriftelijke als mondelinge communicatie- en overlegvormen die typisch zijn voor een schoolcontext. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De student spreekt voor een groep in een onderwijscontext met aandacht voor verbale-, non-verbale en paraverbale communicatie- en stemtechnieken.
K: interactie: diversiteit hanteren
De student communiceert verbindend in zijn/haar rol als leerkracht in een context van diversiteit.
L: interactie: inspirerend coachen
De student gebruikt aangepaste gesprekstechnieken in diverse onderwijsgerelateerde gesprekssituaties.
De student geeft effectieve schriftelijke en mondelinge feedback.
J: interactie: constructief samenwerken
De student past het communicatieschema toe op hun rol als leerkracht.

Leerinhoud

Het communicatieschema toepassen op onderwijs
Gesprekstechnieken verkennen: het geven en ontvangen van mondelinge en schriftelijke feedback, actief luisteren, verbindend communiceren, non-verbale communicatie en stemtechnieken 
Gesprekstechnieken inoefenen: gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten, ouders, collega’s en andere onderwijsparticipanten: kennismakingsgesprek, helpend gesprek, slechtnieuwsgesprek, … 
Inzicht krijgen in interculturele communicatie en ontwikkelen van diversiteitscompetenties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitab

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00