Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek A32101/1792/1920/1/51
Studiegids

Vakdidactiek A

32101/1792/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Belder Imke
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Bisschops Patrick, Bontemps Annick, De Grave Hanne, De Laet Els, Geuvens Liesbeth, Grosemans Melissa, Hendrickx Ann, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Heyrman Rita, Hicketick Anja, Kerff Karen, Schits Barbra, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Integreren van algemene didactiek in een functionele lesvoorbereiding; vaardig omgaan met het leerplan voor het eigen vakgebied; thematisch stilstaan bij specifieke werkvormen; principes van taalontwikkelend lesgeven integreren; transfer van leerinhoud naar didactisch materiaal

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
ontwerpt een leermiddel waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven duidelijk en zichtbaar aan bod komen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
situeert zijn vak(gebied) binnen het aanbod van het secundair onderwijs
B: leerbevordering: doelgericht werken
analyseert een leerplan voor het eigen vak(gebied)
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
onderscheidt leerlijnen vanuit het leerplan voor zijn eigen vak(ken)
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
analyseert een lesvoorbereiding vanuit specifieke vakdidactische aspecten voor zijn vakgebied
stelt een functionele lesvoorbereiding op
vertaalt leerinhouden naar functioneel didactisch materiaal
werkt een vakspecifieke werkvorm concreet uit in een lesontwerp
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
ontwerpt een betrouwbaar en valide evaluatie-instrument

Leerinhoud

Je verdiept je grondig in het leerplan van het onderwijsvak waarvoor jij wordt opgeleid.

Je leert hoe je een functionele lesvoorbereiding voor je eigen vak kan opstellen.

Je behandelt een aantal thema’s (werkvormen, differentiatie…) die in de algemene didactiek reeds aan bod kwamen en maakt de transfer naar je eigen vak.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on45,00
AcademiejaarProjectopdracht45,00
AcademiejaarKennistoets10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on45,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht45,00