Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Taalontwikkelend lesgeven32102/1792/1920/1/85
Studiegids

Taalontwikkelend lesgeven

32102/1792/1920/1/85
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Grave Hanne
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Hicketick Anja, Kerff Karen, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Digi(taal)vaardig OF simultaan te volgen met Digi(taal)vaardig.

Korte omschrijving

Principes van taalontwikkelend lesgeven leren kennen en toepassen op concreet materiaal

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
De studenten kunnen bewust omgaan met vak- en schooltaal binnen hun vakgebied.
De studenten kunnen de principes van taalontwikkelend lesgeven (context, interactie, taalsteun) toepassen op een lesvoorbereiding uit hun eigen vakgebied.
De studenten kunnen taalontwikkelende handvaten aanreiken om hun leerlingen te laten lezen, schrijven, spreken en luisteren in functie van een optimale verwerving van de vakinhouden.
De studenten leggen het gebruik en nut van Standaardnederlands en andere registers in een meertalige onderwijscontext in eigen woorden uit.
B: leerbevordering: doelgericht werken
De studenten kunnen de taaldoelen in eigen lesdoelstellingen herkennen en benoemen.

Leerinhoud

Het debat verkennen rond het taalgebruik van de leerkracht in de meertalige onderwijscontext.
Het kader en de toepassingsmogelijkheden van taalontwikkelend lesgeven verkennen met het oog op de talige diversiteit in de klas;  een beknopt lesscenario analyseren en opstellen aan de hand van de pijlers van taalontwikkelend lesgeven.
Voorbeelden verkennen en opmaken van toegankelijk lesmateriaal.
Leerbevorderende vragen, duidelijke mondelinge en schriftelijke instructies, opdrachten en feedback verkennen en formuleren.
De inzetbaarheid van online tools in de lespraktijk verkennen met het oog op taalontwikkelend lesgeven. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitab

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht70,00
AcademiejaarReflectieopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00