Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leren in gesimuleerde contexten32103/1792/1920/1/22
Studiegids

Leren in gesimuleerde contexten

32103/1792/1920/1/22
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Grave Hanne
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Claus Greet, De Laet Els, Geens Leen, Geuvens Liesbeth, Goethals Kristin, Grosemans Melissa, Heuvelmans Rony, Hicketick Anja, Kustermans Stijn, Lahaye Michel, Lugghe Luc, Ruttens Inge, Schits Barbra, Stevens Miek, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 200,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Algemene didactiek OF simultaan te volgen met Algemene didactiek) EN (eerder ingeschreven voor Praktijk A OF simultaan te volgen met Praktijk A).

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen in een veilge omgeving, rekening houdend met eigen groeipunten

Onderwijsorganisatie (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Als je geen 70% aanwezig bent wettig je je afwezigheden. De klassenraad kan bij een te ruime afwezigheid beslissen dat je niet mag deelnemen aan de evaluatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert een gepast taalgebruik bij spreken en schrijven
stimuleert gepast en vakgericht taalgebruik bij de leerlingen tijdens het uitvoeren van lessen
I: interactie: de klas managen
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een veilig leefklimaat
zet bewust in op veiligheid tijdens het ontwerpen en uitvoeren van een les
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zichzelf, vanuit gerichte feedback, bij
B: leerbevordering: doelgericht werken
stimuleert arbeidsmarkt gerichte attitudes tijdens het ontwerpen en/of uitvoeren van een les
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
integreert theorie en praktijk in een lesontwerp
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gerichte feedback aan collega's
stimuleert arbeidsmarkt gerichte attitudes tijdens het ontwerpen en/of uitvoeren van een les
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een krachtige leeromgeving
ontwerpt een les vertrekkend vanuit eigen groeipunten
voert de les uit, vertrekkende vanuit eigen groeipunten

Leerinhoud

Vanuit eigen groeipunten en/of geformuleerde werkpunten door de lector ontwerp je zelf les(fasen). Je oefent deze met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een lector. Je stuurt je eigen handelen bij aan de hand van feedback van medestudenten en de lector. 

Je transfereert de ervaring die je opdeed tijdens het olod “communicatieve vaardigheden” naar deze context (geven van feedback).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen170,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00
AcademiejaarPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00
Tweede examenperiodePortfolio30,00