Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek B32109/1792/1920/1/32
Studiegids

Vakdidactiek B

32109/1792/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Bernaert Ilse
Andere co-titularis(sen): Van Bogaert Eveline, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 125,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Algemene didactiek EN geslaagd voor Praktijk A.

Korte omschrijving

Thematisch stilstaan bij: differentiatie, digitaal leren, breed evalueren, vakoverschrijdende eindtermen, gericht en coachend geven van feedback (bv stagebegeleiding); ervaringen uit vakdidactische ateliers integreren

Onderwijsorganisatie (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Als je geen 70% aanwezig bent wettig je je afwezigheden. De klassenraad kan bij een te ruime afwezigheid beslissen dat je niet mag deelnemen aan de evaluatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
ontwerpt een leermiddel waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven duidelijk en zichtbaar aan bod komen
L: interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende manier feedback aan leerlingen
integreert Leren Leren en Leren Kiezen binnen zijn vakgebied
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
licht zijn visie op de wijze waarop zijn vak het meest effectief en efficiënt gegeven wordt toe.
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
integreert specifieke vakdidactische elementen in zijn lesvoorbereiding
integreert verschillende differentiatievormen in zijn lesvoorbereiding
ontwikkelt een ICT-toepassing in functie van zijn vakgebied
selecteert vanuit vakoverschrijdende eindtermen geschikte leerinhouden, werkvormen en media

Leerinhoud

Je werkt een aantal thema’s (evaluatie, vakoverschrijdende eindtermen…) verdiepend uit en transfereert de inhouden vanuit algemene didactiek naar je eigen vak.

Je integreert de opgedane kennis vanuit vakdidactische ateliers in je lesontwerpen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen111,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00