Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Communicatieve vaardigheden2368/1797/1920/1/28
Studiegids

Communicatieve vaardigheden

2368/1797/1920/1/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • landmeten
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 5
 • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
 • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
 • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
 • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Geens Leen
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Bisschops Patrick, De Beule Els, Hendrickx Ann, Kerff Karen, Kustermans Stijn, Lahaye Michel, Stevens Miek, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
 {Mogelijks reeds opgenomen informatie over de afwijking die werd gecommuniceerd op do. 30.04.20}
Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
geen mondeling examen maar een opdracht afgeven tijdens examenreeks.
Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
{Indien van toepassing: De richtlijnen in de studiewijzer/syllabus van dit opleidingsonderdeel werden in overeenstemming hiermee aangepast. Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om tot open communicatie te komen, moeten we de manier waarop mensen communiceren kunnen analyseren, en daarbij een inzicht verwerven in onze eigen manier van communiceren. Welke technieken kunnen we hanteren om efficiënt te communiceren? We werken in deze module zowel aan inzichten, als aan gespreksvaardigheden, zowel schriftelijke als mondelinge communicatie- en overlegvormen die typisch zijn voor een schoolcontext. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

J: interactie: constructief samenwerken
De student past het communicatieschema toe op zijn rol als leerkracht
K: interactie: diversiteit hanteren
De student communiceert verbindend in zijn/haar rol als leerkracht in een context van diversiteit.
L: interactie: inspirerend coachen
De student gebruikt aangepaste gesprekstechnieken in diverse onderwijsgerelateerde gesprekssituaties.
De student geeft effectieve schriftelijke en mondelinge feedback.
G: interactie: taal ontwikkelen
De student spreekt voor een groep in een onderwijscontext met aandacht voor verbale-, non-verbale en paraverbale communicatie- en stemtechnieken.

Leerinhoud

Het communicatieschema toepassen op onderwijs
Gesprekstechnieken verkennen: het geven en ontvangen van mondelinge en schriftelijke feedback, actief luisteren, verbindend communiceren, non-verbale communicatie en stemtechnieken 
Gesprekstechnieken inoefenen: gesprekken met leerlingen/studenten/cursisten, ouders, collega’s en andere onderwijsparticipanten: kennismakingsgesprek, helpend gesprek, slechtnieuwsgesprek, … 
Inzicht krijgen in interculturele communicatie en ontwikkelen van diversiteitscompetenties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via Digitab

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on30,00