Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Klasmanagement32105/1797/1920/1/55
Studiegids

Klasmanagement

32105/1797/1920/1/55
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Schits Barbra
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Bisschops Patrick, Geens Leen, Goethals Kristin, Grosemans Melissa, Henderickx Ann, Hendrickx Ann, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Hicketick Anja, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel, Verheyen Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vaardig worden in het managen van een klas door belangrijke kaders hieromtrent toe te passen

OLR-Leerdoelen (lijst)

I: interactie: de klas managen
De student herkent in een casus signalen van moeilijk interpreteer-baar gedrag en reageert hier constructief op
De student past de principes van groepsdynamica toe op een klasgroep
De student past principes van leidinggeven toe op casussen
De student past strategieën van grenzenstellend optreden toe op casussen
De student werkt een organisatorisch efficiënt leerklimaat uit
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
Zet algemene leerkrachtvaardigheden constructief in
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student omschrijft zijn eigen leiderschapsstijl

Leerinhoud

De studenten werken rond volgende leerinhouden: 

* Principes van groepsdynamica: fasen van groepvorming, kenmerken klasgroep ...
* Organisatorisch efficiënt leerklimaat: regels en afspraken, organisatievermogen, participatie leerlingen, procedures, timemanagement...
* Principes van leidinggeven: situationeel leiderschap, roos van Leary, nieuwe autoriteit ...
* Strategieën van grenzenstellend optreden: gedragsverandering, sociale bekrachtiging, interventietechnieken ... 
* Omgaan met moeilijk interpreteerbaar gedrag:frustratie- en instrumentele agressie, motivatieproblemen, communicatietechnieken ... 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Reader 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00