Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leren en ontwikkelen32107/1797/1920/1/26
Studiegids

Leren en ontwikkelen

32107/1797/1920/1/26
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
 • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
 • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
 • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Schits Barbra
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Geens Leen, Goethals Kristin, Lahaye Michel, Lugghe Luc, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel, Verheyen Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aanreiken van kaders die leren en ontwikkelen bij adolescenten beïnvloeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
De student duidt de executieve functies in verband met leervaardigheden en sociaal-emotioneel functioneren.
De student herkent en benoemt leerlingenkenmerken die het leren beïnvloeden
De student ondersteunt effectief leren vanuit de kennis over geheugenwerking en aandacht.
Analyseert de pedagogische visie van scholen en brengt deze in verband met pedagogische stromingen en visies over leren en ontwikkelen
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student herkent en benoemt middelen om jongeren burgerzin bij te brengen.
I: interactie: de klas managen
De student past, vertrekkend vanuit een casus, de opvoedingsprincipes toe.
L: interactie: inspirerend coachen
De student beschrijft hoe hij kan reageren op gedrag van adolescente leerlingen.
De student stelt, vertrekkend vanuit een casus, maatregelen voor om een motiverend leerklimaat te creëren.
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
De student herkent en benoemt de theoretische inzichten die nodig zijn voor het creëren van een relationeel veilig leer- en klasklimaat.

Leerinhoud

 • Pedagogische stromingen en visies op leren
 • Adolescentiepsychologie
 • Individuele leerlingenkenmerken die het leerproces beïnvloeden
 • De rol van executieve functies bij het leren
 • Aandacht & geheugen als leervoorwaarden
 • Het creëren van een veilig en motiverend leerklimaat
 • Opvoedingsprincipes
 • Leermiddelen uitwerken in verband met burgerzin & werkattitudes bij leerlingen


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00
AcademiejaarKennistoets40,00
AcademiejaarProjectopdracht10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht10,00

Toetsing (tekst)

De module wordt op het einde geëvalueerd aan de hand van een schriftelijk examen dat bestaat uit kennisvragen en casusopdrachten. Tenslotte is er ook nog een projectopdracht.