Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO32114/1797/1920/1/70
Studiegids

Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO

32114/1797/1920/1/70
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Burman Marjolijn, De Belder Imke, De Beule Els, De Grave Hanne, Geuvens Liesbeth, Goethals Sofie, Heylen Leen, Kerff Karen, Laurent Marleen, Schits Barbra, Van Bogaert Eveline, Van Heukelom Gretel, Vermylen Paul, Verstockt Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 225,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Tijdens je stage op de eigen werkplek ligt de focus op je didactisch handelen en je klasmanagement.

Stage wordt gecombineerd met het opstarten en uitwerken van een groeiportfolio. Dit doe je aan de hand van reflectie en supervisie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht. Als je afwezig bent dan moet je deze wettigen. De klassenraad kan, bij een te ruime afwezigheid, beslissen dat je niet kan deelnemen aan de evaluatie van het onderdeel portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Omschijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen
B: leerbevordering: doelgericht werken
selecteert en concretiseert leerplandoelen en integreert deze in een functionele lesvoorbereiding
C: leerbevordering: talentgericht differentiƫren
integreert actuele thema's in haar lespraktijk
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding voor de hele klasgroep
voert de uitgewerkte les doelgericht uit
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
creƫert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een veilig leefklimaat
L: interactie: inspirerend coachen
stelt gerichte vragen en geeft gericht feedback aan collega's
G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert een gepast taalgebruik bij spreken en schrijven
stimuleert gepast en vakgericht taalgebruik bij de leerlingen tijdens het uitvoeren van lessen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
formuleert duidelijke en concrete suggesties ter bijsturing van de les rond vakoverschrijdende eindtermen na deze te hebben uitgevoerd
Formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
Situeert zichzelf als aspirant leraar, rekening houdend met de verschillende leraarsrollen
Gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden nodig om activiteiten te verrijken
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratieve taken voor praktijk correct uit
voert klasadministratie correct uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gaat gepast om met verwachtingen vanuit de stageschool

Leerinhoud

Gedurende je stage op de eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je eigen pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert de opgedane kennis en ervaring uit de kaderopleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext. Je vervult dus ook de administratieve taken die hierbij horen.

Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie.

Je leert hoe je je groeiportfolio vorm kan geven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele liotraject.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen185,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage70,00
AcademiejaarPortfolio30,00