Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek B32109/1797/1920/1/94
Studiegids

Vakdidactiek B

32109/1797/1920/1/94
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Bernaert Ilse
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Caelen Deeviet, Colman Vicky, Faes Eva, Gadeyne Judith, Geuvens Liesbeth, Heyrman Rita, Meskens Ad, Tanghe Els, Van Bogaert Eveline, Van Camp Alena, Van Elsacker Annick, Van Heukelom Gretel, Verleyen Ellen, Vermeiren Kristel, Wets Diana
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Thematisch stilstaan bij: differentiatie, digitaal leren, breed evalueren, vakoverschrijdende eindtermen, gericht en coachend geven van feedback (bv stagebegeleiding); ervaringen uit vakdidactische ateliers integreren

Onderwijsorganisatie (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Als je geen 70% aanwezig bent wettig je je afwezigheden. De klassenraad kan bij een te ruime afwezigheid beslissen dat je niet mag deelnemen aan de evaluatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
integreert specifieke vakdidactische elementen in zijn lesvoorbereiding
integreert verschillende differentiatievormen in zijn lesvoorbereiding
ontwikkelt een ICT-toepassing in functie van zijn vakgebied
selecteert vanuit vakoverschrijdende eindtermen geschikte leerinhouden, werkvormen en media
L: interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende manier feedback aan leerlingen
integreert Leren Leren en Leren Kiezen binnen zijn vakgebied
G: interactie: taal ontwikkelen
ontwerpt een leermiddel waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven duidelijk en zichtbaar aan bod komen
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
licht zijn visie op de wijze waarop zijn vak het meest effectief en efficiënt gegeven wordt toe

Leerinhoud

Je werkt een aantal thema’s (evaluatie, vakoverschrijdende eindtermen…) verdiepend uit en transfereert de inhouden vanuit algemene didactiek naar je eigen vak.

Je integreert de opgedane kennis vanuit vakdidactische ateliers in je lesontwerpen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00
AcademiejaarProjectopdracht20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00