Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Zorg op school32106/1797/1920/1/89
Studiegids

Zorg op school

32106/1797/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Schits Barbra
Andere co-titularis(sen): Beine Ann, Bernaert Ilse, Goethals Sofie, Grosemans Melissa, Hancké Tom, Hendrickx Ann, Heylen Leen, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel, Verheyen Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kaders concretiseren rond brede zorg & zorg op maat

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
De student benoemt de principes van geïntegreerde zorg en past deze toe.
De student creëert een betekenisvolle leercontext met oog voor de leerbehoeften van de leerlingen
J: interactie: constructief samenwerken
de student legt de rol en de plaats van de verschillende actoren binnen en buiten de school uit; met oog voor de deontologische code van deze partners
K: interactie: diversiteit hanteren
De student (h)erkent specifieke noden en behoeften van de leerling en legt uit hoe hij, indien nodig, gepast kan doorverwijzen
De student creëert een betekenisvolle leercontext met oog voor de socio-emotionele behoeften van de leerlingen
De student herkent verschillende perspectieven en kan deze innemen
L: interactie: inspirerend coachen
De student past principes van verbindende communicatie toe in diverse pedagogische contexten met een leerling

Leerinhoud

De studenten werken rond volgende leerinhouden: 

* Multiperspectief : referentiekaders, diversiteit, stereotypen denken, identiteit 
* Kaders en principes van geïntegreerde zorg: zorgcontinuüm, HGW, UDL 
* Actoren binnen en buiten de school, met hun deontologisch code: zorgcoördinatie, CLB, ondersteuningsteams
*  Noden en behoeften van de leerling: 
- socio-emotioneel:bijv. welbevinden, pesten, faalangst, kansarmoede, schoolmoeheid...
- leerzorg: leerstrategieën; ondersteunen van cognitieve, executieve functies,...
- studie- en beroepskeuze: model van talentontwikkeling, onderwijskiezer, ...
* Verbindende communicatie met een leerling: gesprekstechnieken en -houding, oplossingsgericht werken, ... 
 


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie30,00
AcademiejaarProjectopdracht70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie30,00