Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk profileren32112/1797/1920/1/02
Studiegids

Praktijk profileren

32112/1797/1920/1/02
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Geuvens Liesbeth
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, De Beule Els, De Grave Hanne, Geens Leen, Heuvelmans Rony, Hicketick Anja, Kustermans Stijn, Ruttens Inge, Schits Barbra, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Vanuit eigen intetesse en/of leerbehoefte kies je zelf een praktijksituatie waarin je aan de slag gaat als lesgever en/of begeleider.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiƫren
voert activiteiten doelgericht uit en creƫert een werkbare en activerende leeromgeving
werkt een educatief pakket uit voor een specifieke doelgroep
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en het product
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft op een heldere manier weer hoe de opgedane ervaring heeft bijgedragen aan zijn professionele identiteit
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten te verrijken
kiest vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte een specifieke (onderwijs)praktijk en motiveert zijn keuze

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel geeft je de kans om jezelf te profileren. Dit doe je door, vanuit eigen interesse en/of leerbehoefte, ervaring op te doen in een door jou gekozen praktijksituatie. Focus ligt op je eigen groei alsook op het bereikte resultaat.

Beide elementen worden opgenomen in het portfolio.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leermateriaal:

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werkplekleren en/of stage10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarStage50,00