Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk A32099/1797/1920/1/45
Studiegids

Praktijk A

32099/1797/1920/1/45
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Vermylen Paul
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Bisschops Patrick, De Beule Els, De Grave Hanne, De Laet Els, Geens Leen, Geuvens Liesbeth, Goethals Kristin, Grosemans Melissa, Hancké Tom, Hendrickx Ann, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Hicketick Anja, Kustermans Stijn, Laurent Marleen, Ruttens Inge, Schits Barbra, Stevens Miek, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel, Verstockt Inge, Vertommen Kristien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Kennismaken met de school; participatief observeren; opstart portfolio ahv onder meer supervisie

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht. Als je afwezig bent dan moet je deze wettigen. De klassenraad kan, bij een te ruime afwezigheid, beslissen dat je niet kan deelnemen aan de evaluatie van het onderdeel portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
Analyseert een les van uit een aangereikt didactisch referentiekader
G: interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalgebruik tegen collega’s en leerlingen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
Situeert zichzelf als aspirant leraar, rekening houdend met de verschillende leraarsrollen
Observeert een onderwijsactiviteit met een beperkte groep leerlingen en reflecteert over het proces en product
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analseert meerdere schoolsituaties op meso-, micro- of nananiveau.
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
Leeft afspraken stipt en nauwkeurig na

Leerinhoud

Je maakt kennis met je rol als leraar binnen de school. Dit doe je door gericht in verschillende situaties te observeren. Je observeert aan de hand van een aangereikt referentiekader. 

Observeren doe je participatief. Je ondersteunt waar je kan, maar hoeft zelf geen (klas)situaties over te nemen.

In groep wordt het portfolio opgestart en worden ervaringen over deze stage uitgewisseld.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werkplekleren en/of stage10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage50,00
AcademiejaarPortfolio50,00