Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leren in gesimuleerde contexten32103/1797/1920/1/84
Studiegids

Leren in gesimuleerde contexten

32103/1797/1920/1/84
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: De Grave Hanne
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Claus Greet, De Laet Els, Geens Leen, Geuvens Liesbeth, Goethals Kristin, Grosemans Melissa, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Hicketick Anja, Kustermans Stijn, Lahaye Michel, Lugghe Luc, Ruttens Inge, Schits Barbra, Stevens Miek, Van Bogaert Eveline, Vanderavert Iris, Van Heukelom Gretel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen in een veilge omgeving, rekening houdend met eigen groeipunten

Onderwijsorganisatie (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Als je geen 70% aanwezig bent wettig je je afwezigheden. De klassenraad kan bij een te ruime afwezigheid beslissen dat je niet mag deelnemen aan de evaluatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een krachtige leeromgeving
voert de les uit, vertrekkende vanuit eigen groeipunten
Ontwerpt een les vertrekkend vanuit eigen groeipunten
I: interactie: de klas managen
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een veilig leefklimaat
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gerichte feedback aan collega's
G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert een gepast taalgebruik bij spreken en schrijven
stimuleert gepast en vakgericht taalgebruik bij de leerlingen tijdens het uitvoeren van lessen
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zichzelf, vanuit gerichte feedback, bij

Leerinhoud

Vanuit eigen groeipunten en/of geformuleerde werkpunten door de lector ontwerp je zelf les(fasen). Je oefent deze met een kleine groep medestudenten, onder begeleiding van een lector. Je stuurt je eigen handelen bij aan de hand van feedback van medestudenten en de lector. 

Je transfereert de ervaring die je opdeed tijdens het olod “communicatieve vaardigheden” naar deze context (geven van feedback).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie70,00
AcademiejaarPortfolio30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00
Tweede examenperiodePortfolio30,00