Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Praktijk B32104/1797/1920/1/21
Studiegids

Praktijk B

32104/1797/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Lier)
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen)
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Van Heukelom Gretel
Andere co-titularis(sen): Bernaert Ilse, Burman Marjolijn, Claus Greet, De Belder Imke, De Grave Hanne, De Laet Els, Goethals Kristin, Heuvelmans Rony, Heylen Leen, Kerff Karen, Laurent Marleen, Ruttens Inge, Schits Barbra, Van Bogaert Eveline, Vermylen Paul, Verstockt Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Uitwerken en uitvoeren van lesfasen in de schoolcontext; verder uitwerken van portfolio ahv ondermeer supervisie

Onderwijsorganisatie (tekst)

80% aanwezigheid is verplicht. Als je afwezig bent dan moet je deze wettigen. De klassenraad kan, bij een te ruime afwezigheid, beslissen dat je niet kan deelnemen aan de evaluatie van het onderdeel portfolio.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Omschijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen
B: leerbevordering: doelgericht werken
De student selecteert en concretiseert leerplandoelen
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een les waarin vakoverschrijdende eindtermen een duidelijk plaats krijgen
voert de uitgewerkte les doelgericht uit
Analyseert een les vanuit de specifiek aangereikte vakdidactiek
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
G: interactie: taal ontwikkelen
stimuleert een gepast en vakgericht taalgebruik bij leerlingen
Hanteert mondeling en schriftelijk gepast taalgebruik
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het werken aan groeipunten
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
Voert aan de stage verbonden administratie correct uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
de student gaat gepast om met de verwachtingen van de stageschool

Leerinhoud

In deze stage observeer je een klasgroep voor het vak/de vakken die je zel geven. Je neemt, nadat je je een beeld vormde van de beginsituatie, een aantal lesfasen over van je mentor.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarStage80,00