Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mechatronica26799/1804/1920/1/22
Studiegids

Mechatronica

26799/1804/1920/1/22
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen)
In andere opleidingen:
 • Graduaat elektromechanica (uitdovend - Antwerpen) als PLC
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broeck Linda
Andere co-titularis(sen): Geerts Randy, Peeters Joris, Put Francis
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Kennistoets 30,00  
Academiejaar Vaardigheidstoets hands off 30,00  
Academiejaar Vaardigheidstoets simulatie permanent 20,00  
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans        
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Kennistoets 30,00  
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands off 30,00  
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets simulatie permanent 20,00  
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets simulatie permanent 20,00  

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Mechatronica behandelt het aanleren van de werking van een PLC met zijn periferie en de verscheidene programmeermethoden toegepast op binaire signalen.
Het olod Mechatronica bereidt voor op de integratie van een PLC-sturing met HMI-scherm in een machine en het opsporen, analyseren en oplossen van problemen in een eenvoudig productieproces.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01: Installatiewerken: Voert zelfstandig gestandaardiseerde elektromechanische onderhouds-, aanpassingsen herstelwerkzaamheden uit in een vertrouwd domein en onder toezicht van een leidinggevende.
De student ontwikkelt eenvoudige programma's in de verschillende programmeertalen conform de code van de goede praktijk bij PLC-sturingen.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student analyseert de hardwareconfiguratie van een PLC-systeem en sluit elektrische componenten correct aan met aandacht voor veiligheid.
De student motiveert het gebruik van geschikte I/O-kaarten aan de hand van vooropgestelde gegevens in industriële installaties.
De student beschrijft de werking van een eenvoudig PLC-programma door het te documenteren.
De student hanteert de specifieke uitdrukkingen met betrekking tot industriële robots, vision en RFID op correcte wijze.
05: Storingsonderzoek: Lokaliseert, identificeert en diagnosticeert storingen aan elektromechanische installaties, rekening houdend met situationele elementen en/of onderhoudshistoriek.
De student spoort de fouten op bij de koppeling tussen de PLC en de programmeeromgeving.
De student spoort op een gestructureerde manier fouten op in een programma.
06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student lokaliseert procesdata via visualisatie op een HMI-Panel.
De student definieert de mogelijkheden en toepassingen van een PLC bij industriële installaties.
De student motiveert het gebruik van geschikte I/O-kaarten aan de hand van vooropgestelde gegevens in industriële installaties.

Leerinhoud

 • De PLC in een geautomatiseerd proces
 • Opbouw van een PLC en programmaverwerking
 • Sensoren en Actuatoren opzoeken, selecteren en aansluiten
 • Programmeertalen: LAD en FBD
 • Basisbesturingsfuncties (flankdetectie, tijdfuncties, timers, pulsfuncties, vergelijkingsinstructies) uitvoeren
 • Bit-, Byte-, en Woordadressering analyseren
 • Elektrische schakelingen programmeren
 • GRAFCET opstellen
 • Foutzoeken toegepast met de TIA Portal software op een S7 1200 PLC
 • HMI-scherm integreren
 • Manipulatoren besturen met PLC

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal zal via de cursusdienst van de hogeschool ter beschikking worden gesteld.
  Bijkomende opgaven van oefeningen kunnen eventueel via de elektronische leeromgeving Digitap aangereikt worden.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus, de bijlagen, de beknopte handleiding en de oefeningen bij zich.
 • Tijdens de praktijksessies maakt de student gebruik van een PC en PLC (S71200) met HMI, voorzien van de nodige hard- en software (TIA Portal).
 • De student ontvangt 1 educatieve jaarlicentie van het Siemens pakket TIA Portal.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,50 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)120,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)21,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)121,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off10,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00Mondeling, schriftelijk en digitaal

Toetsing (tekst)

PE vaardigheidstoets Simulatie

 • Digitale examens worden continu gemonitord op mogelijke fraude. Indien van toepassing kan de student bij aanvang van het examen gevraagd worden om een monitoringapplicatie op te starten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen.

Permanente evaluatie

 • Aanwezigheid tijdens labozittingen is verplicht.
 • Tijdens labo wordt er permanent geëvalueerd.
 • Een student die 2 of meer keer afwezig is tijdens de labozitting, wettig of onwettig, krijgt een code F van Fail voor het desbetreffende labo. 
  Meer informatie over de code F vind je in het onderwijs- en examenreglement.
 • Een code F voor een deelexamen resulteert in een code F voor het gehele opleidingsonderdeel.
 • Bij elke afwezigheid krijgt de student een 0-score voor de permanente evaluatie van dat labo-onderdeel.
 • De student die hierbij wettig afwezig is, kan een labozitting inhalen. Hiervoor dient de student contact op te nemen met de betrokken lector en de afspraken te volgen zoals beschreven in de cursus. De inhaalzitting moet ten laatste 2 sessies voor het einde van de labozittingen aangevraagd worden.