Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektrisch schemalezen32176/1804/1920/1/92
Studiegids

Elektrisch schemalezen

32176/1804/1920/1/92
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat elektromechanische systemen (Antwerpen), trajectschijf 1
 • Graduaat elektromechanische systemen (Mechelen)
In andere opleidingen:
 • Graduaat Internet of Things als Elektrisch schemalezen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vandenbosch Johan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektrische machines.

Korte omschrijving

Het olod Elektrisch schemalezen behandelt het lezen en interpreteren van elektrische industriële schema's. Door gebruik te maken van de juiste bibliotheekelementen analyseert de student situatieschema's (stuurstroomschema's en vermogensschema's), klemmenlijsten, kabellijsten, grondplannen en lay-out van schakelborden.
Het olod Elektrisch schemalezen bereidt voor op het zelf ontwerpen en manueel aanpassen van elektrische schema's.

Begincompetenties (tekst)

De student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de  inschrijving van een graduaatsopleiding zoals bepaald in het onderwijs- en examenreglement.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Technische lezing/interpretatie (meertalig): Leest en interpreteert zowel elektrische, mechanische, als P&ID-schema’s (proces- en instrumentatiediagrammen) en tekeningen en raadpleegt, ook in minstens één vreemde taal, vaktechnische informatie.
De student analyseert de functionaliteit van een complex industrieel schema.
De student herkent het toegepaste net aan de hand van de gebruikte beveiliging-, aardings- en voedingsapparatuur.
De student ontleedt een industrieel schema en legt het begrijpend uit mede in functie van de door de ontwerper gekozen apparatuurspecificaties.
De student analyseert eenvoudige schema's volgens de normen van Eplan.
De student herkent en maakt correct gebruik van grafische symbolen.
04: Veiligheid/professionaliteit: Werkt op een maatschappelijk verantwoorde en kwaliteitsvolle manier en past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een vertrouwd domein.
De student past bibliotheekelementen correct toe in een tekening.
06: Adviseur EMS: Adviseert en informeert gebruikers, collega’s en leidinggevenden over de toestand van de elektromechanische installaties en formuleert verbetervoorstellen met het oog op gebruik en werking.
De student beargumenteert de keuze van vervangonderdelen bij herstelling aan de hand van catalogi, volgens de regels van goed vakmanschap (elektrische keuring).

Leerinhoud

 • De belangrijkste elektrische ééndraadssymbolen en meerdraadssymbolen begrijpen
 • Situatieschema analyseren (lichtsturingen, PLC-sturingen, meet- en regelschema's en aandrijfsturingen...)
 • Artikelbeheer (relais, contactoren, klemmen & kabels en beveiligingsmateriaal) interpreteren in functie van wisselstukken 
 • Montagebord uittekenen
 • Stuurstroombaan en vermogensstroombaan tekenen 


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal zal op het elektronisch leerplatform Digitap ter beschikking worden gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • Laptop (software E-plan is gratis voor studenten, mits aanvraag)
 • De aankoop van de materialen is ten laste van de student.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)11,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)12,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)53,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)13,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)13,00 uren
Voorziene tijd voor toetsing (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

Algemeen:

 • Digitale examens worden continu gemonitord op mogelijke fraude. Indien van toepassing kan de student bij aanvang van het examen gevraagd worden om een monitoringapplicatie op te starten. De student die dit weigert, mag niet deelnemen aan het examen


Schriftelijke toets aan de hand van een casus