Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Objectgeoriënteerd programmeren32220/1816/1920/1/49
Studiegids

Objectgeoriënteerd programmeren

32220/1816/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Inghelbrecht Joseph
Andere co-titularis(sen): Leys Guy, Nys Vincent, Spaas Peter, Sturm Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Programmeren 1.

Korte omschrijving

Het olod Objectgeoriënteerd Programmeren behandelt begrippen zoals inheritance, encapsulation, overloading en generische lijsten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programmeertaal C#. Om objectgeoriënteerd te kunnen programmeren moet men beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom wordt er behalve aan de theoretische kennis ook veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.
Het olod Objectgeoriënteerd Programmeren bereidt voor op Mobile en Software Applications.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student ontwikkelt op objectgeoriënteerde wijze door implementatie van de principes ervan (inkapseling, overerving, overloading).
De student ontwikkelt een grafische gebruikersinterface (GUI) en de bijbehorende methodes om gebeurtenissen af te handelen (event handlers).
De student past exceptions toe waar nodig.
De student hanteert een datamodel en legt het verband met de databankstructuur.

Leerinhoud

  • Klassen en objecten
  • Overerving
  • Polymorfisme
  • Encapsulatie
  • Abstractie
  • Overloading
  • Collecties (generische lijsten etc.)
  • Exceptions


Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)162,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)162,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00
Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,0020%: tussentijdse proef 1, 20%: tussentijdse proef 2
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00

Toetsing (tekst)

Monitoraat (enkel voor dagtraject)
Indien niet geslaagd op tussentijdse proeven, is deelname aan monitoraat verplicht. Niet deelnemen aan dit monitoraat resulteert in -2 op het uiteindelijke cijfer van het opleidingsonderdeel.