Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Webontwikkeling32221/1816/1920/1/83
Studiegids

Webontwikkeling

32221/1816/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Charleer Sven, Lettany Barbara, Similon Andie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands on permanent 50,00 Opdrachten tijdens semester
Academiejaar Vaardigheidstoets hands on 50,00 Mondelinge verdediging van opdrachten tijdens semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands on 100,00 Eindopdracht thuis te maken, evaluatie met een mondelinge ondervraging

Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans  
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Vaardigheidstoets hands on 100,00 Eindopdracht thuis te maken, evaluatie met een mondelinge ondervraging
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans      
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Vaardigheidstoets hands on 100,00 Eindopdracht thuis te maken, evaluatie met een mondelinge ondervraging

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Webtechnologie.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Korte omschrijving

Het olod Webontwikkeling behandelt het ontwikkelen van een webapplicatie bestaande uit een front-end- en een back-endgedeelte.
Het olod Webontwikkeling bereidt voor op het ontwikkelen van webapplicaties.

OLR-Leerdoelen (lijst)

04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student implementeert een datamodel.
De student verbetert de front-end en de back-end van een webapplicatie.
06: Verbeteren: Gaat volgens testscenario’s de werking en functionaliteit van de gerealiseerde code na en verbetert deze, na bespreking met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider, op basis van ontvangen feedback van de gebruikers.
De student gebruikt GIT.
De student kent de verschillen tussen de verschillende CMS systemen bv. WordPress, Magento, Drupal.
08: Samenwerken: Werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten. Zoekt mee naar oplossingen om problemen te vermijden.
De student ontwikkelt volgens de coding conventions voor webapplicaties.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student ontwikkelt de front-end en de back-end van een webapplicatie vertrekkend van een functionele analyse.
De student ontwikkelt volgens de coding conventions voor webapplicaties.
De student maakt HTML UI's op basis van wireframes/mock-ups.
De student implementeert SQL-queries op basis van functionele vereisten.
De student ontwikkelt een Single-Page-webapplicatie.
De student ontwikkelt een Progressive Web App.
De student installeert de nodige software en frameworks.
05: Uitvoeren kwaliteit: Programmeert volgens de standaarden en afspraken binnen de organisatie.
De student test de front-end en de back-end van een webapplicatie.

Leerinhoud

 • JavaScript prototyping
 • Coffeescript
 • NoSql-databanken bv. CouchDB, MongoDB
 • NodeJS

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)39,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)57,50 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)19,50 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)39,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)40,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)57,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00
Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00

Toetsing (tekst)

Monitoraat (enkel voor dagtraject)
Indien niet geslaagd op tussentijdse proeven, is deelname aan monitoraat verplicht. Niet deelnemen aan dit monitoraat resulteert in -2 op het uiteindelijke cijfer van het opleidingsonderdeel.