Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
CMS Intro32146/1816/1920/1/55
Studiegids

CMS Intro

32146/1816/1920/1/55
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Graduaat programmeren, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Graduaat digitale systemen en netwerken als CMS Intro
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lettany Barbara, Leys Guy
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijvingOLR-Leerdoelen (lijst)

02: Ontwerpen: Maakt op basis van de analyse een onderbouwd voorstel van het ontwerp, de programmeertaal en -methodiek en stemt hiervoor af met de softwareontwikkelaar, analist en/of projectleider. Houdt rekening met de vooropgestelde methodiek en doelstellingen tijdens de uitvoering van het project.
De student kiest op basis van een functionele analyse het meest geschikte CMS en verantwoordt deze keuze.
De student benoemt het verschil tussen de diverse manieren van CMS-webhosting.
De student installeert sjablonen om het ontwerp van de site te wijzigen.
04: Opleveren: Is medeverantwoordelijk voor de eigen digitale werkomgeving en draagt bij tot de gedeelde infrastructuur nodig voor het ontwikkelen, testen en in productie brengen van projecten.
De student installeert CMS-software met de juiste configuraties.
De student kiest het meest geschikte CMS-thema voor de website.
03: Uitvoeren: Realiseert softwareapplicaties en gegevensstructuren. Werkt hierbij planmatig binnen de context van het projectplan, de beschikbare tools en de vooropgestelde methodiek.
De student maakt pagina's aan in een CMS systeem.
De student past het CMS systeem aan met add-ons en extensies.
De student schrijft gestructureerde PHP code in het kader van CMS systemen.

Leerinhoud

  • Basis PHP
  • Wordpress

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,75 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)48,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie80,00
Dagtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)40,0020%: tussentijdse proef 1, 20%: tussentijdse proef 2
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00
Avondtraject
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on80,00