Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 1 GIS (geografische informatiesystemen)33029/1709/1920/1/77
Studiegids

Aardrijkskunde 1 GIS (geografische informatiesystemen)

33029/1709/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aelbrecht Eddy OT
Andere co-titularis(sen): Heyrman Rita, Timmermans Annie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert de voornaamste kennis en modaliteiten van teledetectie.
kan determinatietabellen gebruiken.
demonstreert basisvaardigheden voor oriëntatie en lokalisatie met behulp van gps en routeplanners
demonstreert basisvaardigheden die behoren tot de basiskennis van geografie, met de (digitale) atlas, met kaartmateriaal en met digitale media (google earth)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan gebruik maken van beschikbare tools op internet zoals geopunt, bodemverkenner en andere GIS toepassingen
illustreert vakinhouden met beschikbare ICT programma's en apps (zowel op pc als op smartphone)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beoordeelt statistische informatie en generaliseert besprekingswijzen van statistische weergaven.
hanteert teledetectie als bron van informatie.
selecteert geschikte media in functie van de leerinhoud en hanteert de aangeboden ICT

Leerinhoud

Teledetectie
     het electromagnetische spectrum
     de emulsies van luchtfotografie
     opnamesystemen
     teledetectie vanuit de ruimte
     luchtfotografie

GIS
     basisbegrippen
     Mercatormuseum Sint-Niklaas

Geo-vaardigheden

Studiematerialen (lijst)

Aardrijkskunde 1 geovaardighedenVerplicht
 • Auteur: Timmermans Annie
Aardrijkskunde 1 teledetectieVerplicht
 • Auteur: Timmermans Annie
StudiewijzerVerplicht
Topografische kaart Antwerpen-Schoten 15:3/4 1/20.000Verplicht€ 8,00
Handboek KlimaatinfoVerplicht€ 3,45
 • Auteur: Poppe H. ea
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Michelin kaart 2016 nr. 716Verplicht€ 8,50

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen11,00 uren
 • Omschrijving: Mercatormuseum Sint-Niklaas
  Kosten voor de student (15euro)
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningen die op zelfstandige basis gemaakt worden bij de theorie, ter voorbereiding van het examen.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00digitale kennistoets van de theorie van 120'
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Vaardigheidstoets Google Earth
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Vaardigheidstoets geopunt
Semester 1Projectopdracht10,00opdracht Mercatormuseum
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)50,00Digitale vaardigheidstoets GIS
Tweede examenperiodeKennistoets50,00digitale kennistoets van de theorie 120'