Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Aardrijkskunde 1 basis33028/1709/1920/1/43
Studiegids

Aardrijkskunde 1 basis

33028/1709/1920/1/43
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Aardrijkskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heyrman Rita
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Timmermans Annie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 106,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 15,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
implementeert een visie op de verschillende wereldculturen.
Interactie: taal ontwikkelen
kan informatie doorgeven via documenten die opgesteld zijn in AN.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
brengt leerinhouden in verband met maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
gebruikt vaktermen, die behoren tot de basisgeografie, adequaat.
hanteert de leerinhouden van de eerste graad Secundair onderwijs voor aardrijkskunde die overeenkomen met de eindtermen van het ministerie van onderwijs. Landschappen, weersvoorspelling, reliëfvormen, bodem en ondergrond (losse en vaste gesteenten) en bevolkingsgegevens worden vlot gepresenteerd
past leerinhouden toe die behoren tot de basiskennis van geografie.
legt verantwoord en duurzaam natuurbeheer uit
kan leerinhouden selecteren in functie van vooropgestelde leerdoelen
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
vertaalt leerinhouden naar teksten die de basis vormen van een les aardrijkskunde
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kan het eigen leerproces aanbrengen in AN
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan kritisch en zinvol omgaan met actuele informatie en beïnvloeding door de media.
selecteert en beoordeelt geschikte bronnen in de zoekmachines van internet

Leerinhoud

Algemene basiskennis van aardrijkskunde

    wat is aardrijkskunde?
    plaats van de aarde
    vormen van het landschap
    opbouw van de aarde
    het weer
    evolutie van het landschap
    economische belang van de aarde
    de mens op aarde

Basisbegrippen aardrijkskunde

Studiematerialen (lijst)

Aardrijkskunde 1 basiskennisVerplicht
 • Auteur: Timmermans Annie
StudiewijzerVerplicht
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Duur: Semester
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Antwerpen Noord veldwerk
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningen die op zelfstandige basis gemaakt worden bij de theorie, ter voorbereiding van het examen.
  Actualiteit volgen.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets63,00digitale kennistoets van de theorie van 150'
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)13,50Kennistoets actualiteit
Semester 1Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)4,50Vaardigheidstoets veldwerk
Semester 1Portfolio9,00Geopoort
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodePortfolio9,00Geopoort
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)18,00kennistoets actualiteit
Tweede examenperiodeKennistoets63,00digitale kennistoets van de theorie 150'